Forsker

Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt

Foto: Tove Lauluten

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg hadde hovedveileder for masteroppgaven på Transportøkonomisk institutt (TØI), og fikk kontorplass på instituttet mens jeg skrev masteroppgaven. Dette bidro både til at jeg ble kjent med de andre ansatte på avdelingen, og at jeg fikk arbeide som vitenskapelig assistent på en del TØI-prosjekter. Når masteroppgaven var levert, sendte jeg en åpen søknad og ble innkalt på intervju.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Tidligere arbeidserfaring (blant annet sommerjobb i Vegdirektoratet og ulike oppgaver som vitenskapelig assistent på TØI), samt at jeg hadde blitt godt kjent med flere på arbeidsplassen allerede, både sosialt og faglig. Det at jeg fikk vist at jeg kunne utføre arbeidsoppgavene jeg ble satt til på en god måte før jeg ble fast ansatt, kombinert med at jeg hadde relevant utdanning som de hadde bruk for på det aktuelle tidspunktet og at jeg passet inn i arbeidsmiljøet på det sosiale plan, tror jeg gjorde at jeg ble ansett som et godt valg.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber i forskningsgruppen ‘byutvikling og bytransport’. Der forsker vi bl.a. på institusjoner og organisering, plan- og beslutningsprosesser, samt hvordan iverksetting av tiltak og ulike former for utvikling gir ulike effekter, konsekvenser og måloppnåelse. Jeg er spesielt interessert i sentrumsutvikling, og har jobbet på en del prosjekter som omhandler dette.

Hva jobber du med akkurat nå?

En av de store fordelene i jobben min er at den er veldig variert, og at jeg arbeider med flere ulike prosjekter parallelt. Noen prosjekter er store, flerårige prosjekter med støtte fra f.eks. Norges forskningsråd og lignende, mens andre prosjekter er korte utredningsoppgaver for ulike oppdragsgivere. Nå for tiden arbeider jeg med et prosjekt som går på å utvikle et kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling for klimavennlige, attraktive og levende byer, et prosjekt som skal undersøke hvordan man kan styrke kollektivtransportens konkurranseevne, et prosjekt som studerer effektene av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser på transportmiddelfordeling og kjøretøykilometer, og et prosjekt som undersøker hvordan man kan utvikle selvforsynte boligområder med lav bilavhengighet.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg jobber i en tverrfaglig avdeling, med ingeniører, økonomer, geografer, sosiologer, statsvitere og planleggere, og prosjektene våre er i all hovedsak basert på tverrfaglig forskning. Det kan være utfordrende å jobbe tverrfaglig, men det er også veldig gøy og lærerikt og det bidrar til at man får et bedre sluttprodukt. Ettersom jeg er tilknyttet forskningsgruppen for ‘byutvikling og bytransport’, får jeg brukt mye av det jeg lærte i studiene, spesielt knyttet til urbanisme.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Skaff deg relevant arbeidserfaring før du er ferdig med studiene. Det kan enten være en sommerjobb, en deltidsjobb, eller mer prosjektbasert som vitenskapelig assistent. Det at du kan vise til konkrete og relevante prosjekter og/eller publikasjoner du har arbeidet med er positivt. Videre er nettverking viktig og lurt. Reis rundt på aktuelle arrangementer hvor du kan treffe på likesinnede, ikke vær redd for å ta kontakt med deltagere for å diskutere og gjøre deg kjent i miljøet. Ta gjerne noen ekstra kurs eller verv i aktuelle organisasjoner som viser at du er dedikert og ønsker å lære mer og bidra på det aktuelle området.

Publisert 2. mars 2017 14:25 - Sist endret 11. mars 2021 14:32