Samfunnsgeograf i Sweco

Signe Moland jobber blant annet med sykkelplanlegging i Sweco

foto: privat

Signe bruker sine GIS-kunnskaper både i analyser og illustrasjoner på ulike prosjekter.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg var ferdig å studere fikk jeg jobb som førstekonsulent i Statens vegvesen. Deretter ønsket jeg å jobbe mer på prosjekter og så en stillingsannonse som trafikkplanlegger i Sweco som jeg søkte på. Etter å ha blitt kalt inn til et intervju fikk jeg jobben.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Erfaringen min fra jobben i det offentlige var selvfølgelig viktig. Da jeg søkte jobben var det ikke mange samfunnsgeografer i Sweco, som tradisjonelt er en ingeniørbedrift, men lederen på Trafikkgruppa synes både at min erfaring og utdanning var relevant og spennende for jobben. I tillegg var lederen opptatt av interesser utenfor jobben og så etter personer som kunne være med å bidra til et godt sosialt miljø.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jobben i Sweco er veldig variert og jeg jobber med alt fra detaljert planlegging av løsninger for sykkel og kollektivtrafikk til konseptvalgutredning og mulighetsstudier for større områder. Sykkelplanlegging er nok det jeg har jobbet mest med og som jeg også brenner aller mest for. Jeg jobber også mye i GIS og gjør analyser og illustrasjoner på ulike prosjekter.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå er jeg med å lede arbeidet med å evaluere Oslo kommunes prosjekt Bilfritt byliv. Arbeidet består av hente inn data om ulike gruppers bruk av sentrum og holdning til prosjektet gjennom spørreundersøkelser, tellinger og registreringer, fotografering, fokusgrupper og observasjoner i sentrum. Et veldig spennende prosjekt som føles høyst relevant for en samfunnsgeograf.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg bruker kunnskapen innenfor metode og analyse generelt i jobben. I tillegg opplever jeg at det er nyttig å ha med seg et helhetsperspektiv i en jobb som fort dreier seg om detaljer. GIS er også en konkret kunnskap fra studiet som jeg bruker mye og som er etterspurt i firmaet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

For min del var nøkkelen inn i arbeidslivet å kombinere utdanningen min med personlige interesser. På den måten begynte jeg å jobbe med miljøvennlig transport og sykkelplanlegging. Jeg tror også at det er viktig som nyutdannet å være åpen både med tanke på arbeidsgivere og oppgaver. Da jeg akkurat var ferdig med å studere kunne jeg nok ikke sett for meg at jeg skulle ende opp med å jobbe i konsulentbransjen. Jeg hadde hørt mest om samfunnsgeografer som jobbet i det offentlige. Nå er vi derimot fem samfunnsgeografer på min avdeling og det blir stadig flere.

Publisert 2. okt. 2017 15:39 - Sist endret 11. mars 2021 14:32