Prosjektleder

Silje Hammershaug er prosjektleder i WSP Norge

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Gjennom nettverk jeg etablerte i min forrige jobb. Jeg hadde flagget at jeg var interessert i å jobbe for de, og mens jeg var i mammapermisjon ringte min nåværende sjef og lurte på om jeg ville begynne i WSP.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Arbeidsgiver visste at jeg både var motivert og faglig dyktig, og at jeg hadde en profil som passet inn i WSP. Erfaring fra min forrige jobb var vel så viktig som hvilken utdanning jeg har.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Min hovedarbeidsoppgave er å være prosjektleder for prosjekter i tidligfase. I og med at jeg er konsulent, blir jeg leid ut til ulike oppdragsgivere som både kan være kommuner og virksomheter. Jeg jobber mye med konseptvalgutredninger (KVU) som kan minne om arbeidet med en masteroppgave. KVU er en metodikk for å sikre at en setter i gang med riktige investeringer. En KVU kommer helt i tidligfase av planleggingsfaser og består av å avdekke reelle behov, mål og krav som ender opp i et strategidokument. Basert på dette kommer man frem til det beste alternativet for tiltakshaver.

Mye av arbeidet består av å hente inn informasjon, deriblant gjennom møter, intervjuer og arbeidsverksteder med aktører og interessenter, men også å lese seg opp på bakgrunnsinformasjon, politiske føringer og så videre. I tillegg blir det en del skrivearbeid, da jeg også skriver selve KVUen.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå er jeg utleid til en kommune på fulltid. Her er jeg prosjektleder for flere utredninger. Jeg har akkurat startet opp med to KVUer som er beregnet til å ta et års tid å gjennomføre. Nå, i oppstartfasen, har det vært mye lesing og arbeid med å danne seg et bilde av hva oppgaven dreier seg om. Jeg har vært nødt til å lese meg opp på temaene, da det er nye temaer jeg skal skrive KVUer innenfor (disse er innenfor idrett, mens jeg hovedsakelig har skrevet innenfor samferdsel tidligere). Nå skal jeg sette i gang med arbeidet med strategidokumentene. Planen er at disse skal være klare for politisk behandling, som vil si at de skal vedtas av kommunestyret, rett over sommeren.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg bruker særlig arbeidserfaringen fra å skrive en masteroppgave. Erfaringene med innhenting og systematisering av informasjon har jeg virkelig fått bruk for. Samtidig som erfaringene med å produsere en betydelig mengde tekst og å ha jobbet selvstendig med en såpass stor oppgave tidligere, har vært gode å ha med seg.

Utover dette har det vært nyttig å ha med seg teorier om steder og hvordan mennesker forholder seg til steder, da jeg jobber både med mennesker og med planer og investeringer som finner sted. Dette samspillet har vært svært nyttig å kunne noe om og jeg føler at det gir meg en merverdi som prosjektleder.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Ta den jobben du blir tilbudt. Selv om det ikke virker som drømmejobben, kan den vise seg å være nøkkelen til drømmejobben eller første steg på en ny vei du ellers aldri ville gått.

Publisert 1. mars 2017 16:46 - Sist endret 22. mars 2017 11:05