Trainee

Ida Marie Gildestad er trainee i miljøgruppa i Vestlandsforsking

foto: Silje Robinson

- Jeg opplever også at vi som samfunnsgeografer er gode på å ha helhetlige tilnærminger til de områdene vi undersøker, dette gjør det enklere å samarbeide med folk med annen bakgrunn, sier Ida Marie Gildestad

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk min nåværende jobb gjennom traineeprogrammet i Sogn og Fjordane, Framtidsfylket. Jeg deltok på karrieremessa deres i Oslo i 2016, og søkte deretter på stillingen hos Vestlandsforsking.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det er ingen tvil om at utdannelsen min var viktigst da jeg fikk jobb hos Vestlandsforsking. Den passer godt inn i prosjektene til Vestlandsforsking, og vi er flere med bakgrunn i geografien. I masteroppgaven min skrev jeg om regional utvikling i Valdres, dette fokuset på periferien tror jeg også var nyttig da jeg søkte en forskerjobb i Sogndal. Jeg vil tro at erfaring fra deltidsjobber også var av betydning.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har varierte dager med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Jeg driver med datainnsamling, analyse, presentasjon av resultater og så leser jeg en del artikler som er relevant for det jeg driver med. Ellers har jeg en del kontakt med andre aktører som enten er involvert eller interessert i prosjektene våre. For eksempel har vi møter med kommune, fylkeskommune, ulike organisasjoner og næringsaktører.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå er vi ferdig med en stor del av et prosjekt, hvor vi har drevet intensiv datainnsamling, modellering og analyse, og presentert funnene våre på et seminar. I dette prosjektet gjenstår det å få skrevet om prosjektet, både i form av akademiske artikler og en rapport. Ellers er jeg med på en del møter med prosjektdeltakere, og jeg jobber med en litteraturgjennomgang på feltet bærekraftig urban turisme.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg bruker samfunnsgeografiutdanningen hver eneste dag. Den er grunnmuren i alt jeg gjør, og gjør at jeg kan bidra med mine perspektiv inn i prosjekter. Fordi jeg driver med forskning er metode helt sentralt, og her opplever jeg at emnene fra samfunnsgeografi har vært gull verdt. Jeg opplever også at vi som samfunnsgeografer er gode på å ha helhetlige tilnærminger til de områdene vi undersøker, dette gjør det enklere å samarbeide med folk med annen bakgrunn.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tror det kan være lurt å tenke jobb når en skriver masteroppgave. Masteroppgaven er stort arbeid, og du blir ekspert på området. Dette kan gjøre at du skiller deg fra resten av søkerne til en jobb. Ellers tror jeg nøkkelen for samfunnsgeografer er å klare å formidle hva vi kan, både på CVen og i en søknadstekst.

 

 

Publisert 10. mars 2017 09:38 - Sist endret 11. mars 2021 14:32