Arealplanlegger

Erik Lunke er arealplanlegger i Rambøll Norge

Foto: privat

Erik Bjørnson Lunke mener det er viktig å ta kontakt med potensielle arbeidsgivere i prosessen med masteroppgaven.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg tok kontakt med Rambøll i studietida og hørte om det var mulighet for å få sommerjobb hos de. Det fikk jeg, og året etter satt jeg en del på Rambølls kontor og jobbet med masteroppgaven. Mot slutten av masteren fikk jeg tilbud om fast jobb.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det var avgjørende at jeg tok direkte kontakt med arbeidsgiver og var interessert. De som intervjuet meg var veldig nysgjerrig på hva samfunnsgeografer kan og gjør. De fleste kollegaene mine er utdannet planleggere eller arkitekter, og arbeidsgiveren min var interessert i å få inn noen med en annen fagbakgrunn.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber hovedsakelig med forskjellige arealplaner, fra mindre detaljreguleringsplaner til større, flerfaglige samferdsels- og byutviklingsprosjekter. Jeg jobber også mye med utredninger og analyser, særlig av bolig- og befolkningsutvikling og GIS-analyser som danner grunnlaget for reguleringsplaner. Vi har oppdrag for kommuner, offentlige etater og private utbyggere. I tillegg til at vi tidvis deltar på plan- og idekonkurranser.

Å jobbe som konsulent i et stort firma som Rambøll gir veldig bred erfaring, der man får deltatt i mange forskjellige prosjekter. I tillegg er det gode muligheter til å påvirke sin egen arbeidsdag og hva slags prosjekter man jobber med.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med å planlegge ny jernbane, InterCity, gjennom Moss. Det er et stort prosjekt som har pågått i lang tid, og hvor vi ferdigstiller reguleringsplanen i disse dager. Her jobber jeg med byutvikling rundt den nye stasjonen, konsekvensutredning og produksjon av plandokumenter, og medvirkningsprosesser mot publikum.

I tillegg holder jeg på med å produsere oppdaterte befolkningsprognoser for en kommune på Østlandet.

Hvordan bruker du samfunnsutdanningen i jobben din?

Jeg har mye glede av det jeg lærte av GIS og kvantitativ metode, både fra fagene jeg tok og fra arbeidet med masteroppgaven. Det er også viktig å kunne skrive godt i denne jobben, noe jeg fikk mye erfaring med i utdanningen. Og ikke minst ser jeg at teorien fra by- og urbanismefagene er nyttig kunnskap i arbeidet med by- og områdeutvikling.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær engasjert og ta kontakt med potensielle arbeidsgivere. Min erfaring er at mange er interessert i å vite mer om hva samfunnsgeografer jobber med.

Det kan være lurt å høre med mulige arbeidsgivere om de har noen tips til tema for masteroppgaven. Det kan både være en nyttig inspirasjon og en måte å få en fot innenfor på en arbeidsplass.

Men det viktigste er selvsagt å velge et tema man interesserer seg for, slik at man holder motivasjonen oppe gjennom arbeidet.

 

 

Publisert 27. feb. 2017 10:04 - Sist endret 11. mars 2021 14:32