Seniorrådgiver

Ann Cecilie Bergene er seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Søkte på stillingen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Kombinasjon av utdanning (spesielt tema for masteroppgave og avhandling), arbeidserfaring (som arbeidslivsforsker) og kontakter/bekjentskaper/ ”nettverk” (dvs. ”ha et navn”).

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Utvikle arbeidsmetoder for organisasjonsutvikling, formidle kunnskap i ulike deler av organisasjonen, foreta utredninger og analyser, saksbehandling, rådgivning

Hva jobber du med akkurat nå? 

Jeg jobber med å sette organisasjonen i stand til å nå målsettingene med å rekruttere arbeidsplasstillitsvalgte på alle arbeidsplasser, styrke strukturene på arbeidsplassnivå, og å styrke fagforenings- og profesjonsbevisstheten blant medlemmene. En typisk arbeidsdag akkurat nå er å analysere innspill fra ulike organisasjonsledd på hvordan vi kan arbeide med å nå disse målsettingene, og å utarbeide et spørreskjema til arbeidsplasstillitsvalgte.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Foruten behovet for ”generell samfunnsvitenskapelige perspektiver” er det geografiske perspektivet i seg selv verdifullt i arbeidet. Fagforeninger er organisasjoner med en grunnleggende geografisk struktur (lokalt, regionalt, nasjonalt, globalt), noe som i aller høyeste grad gjelder Utdanningsforbundet siden flertallet av våre medlemmer er ansatt i offentlig sektor. Vår struktur er dermed arbeidsplass, lokallag (som samsvarer med kommunegrensene), fylkeslag og forbundet sentralt (= nasjonalt). Vi er videre medlem av både den europeiske organisasjonen ETUCE og den globale EI. Samfunnsgeografiens fokus på bevegelser, interessemotsetninger og maktforhold har vært og er selvsagt også veldig verdifull for meg.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Det må være å følge sine interesser og finne glede i det man gjør. Dette gjelder fra første dag på introduksjonskurset til man faktisk får sin første dag. På den måten sikrer man at man blir dyktig i det man driver med. Det kan vel kort oppsummeres i mottoet: Do what you like – like what you do!

Publisert 27. feb. 2017 10:04 - Sist endret 11. mars 2021 14:32