Informasjonsrådgiver

Hallvard Berge er informasjonsrådgiver i Norsk Tjenestemannslag

foto: NTL

- Samfunnsgeografiens perspektiv på sosiale bevegelser, makt og interessemotsetninger hjelper meg til å forstå NTLs arbeid, sier Hallvard Berge

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på stilling etter å ha vært medlem i NTL i de to første jobbene mine og deltatt på noen kurs i NTL-regi.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Antagelig at jeg kunne kombinere gode IT-ferdigheter med en samfunnsvitenskapelig bakgrunn, og å kunne vise til et engasjement innenfor denne organisasjonen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Drifte og videreutvikle NTLs nettsider og andre interne og eksterne kommunikasjonssystemer som e-læringsverktøy, nettbutikk, sosiale medier, saksbehandling, medlemsregister, selvbetjeningsløsninger, etc.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg planlegger NTLs nye medlemsregister som skal i drift om et år, og hvordan vi skal rigge det for å få mest mulig ut av det. Veldig mye av det som foregår i virksomheten er avhengig av gode grunnlagsdata, slik som tariffoppgjør, streikeuttak, uravstemninger, etc.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Samfunnsgeografiens perspektiv på sosiale bevegelser, makt og interessemotsetninger hjelper meg til å forstå NTLs arbeid og hvordan medlemmer og tillitsvalgte tenker, og det gjør både at jobben blir mer interessant, men også at jeg er bedre i stand til å forstå hvordan vi best skal utforme nettsider og selvbetjeningsløsninger.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Engasjer deg i en organisasjon eller en interessesak som du er interessert i. Det viser at du mener noe og forstår samfunnet.

Publisert 27. feb. 2017 10:04 - Sist endret 11. mars 2021 14:32