Offentlige tjenester og forvaltning - Side 2

Publisert 3. mai 2013 11:57

Bent Frøyland Bakken var gjennom mange tester og prøver for å bli aspirant i UD. Hans hovedansvar nå er å forberede utenriksministerens deltakelse i EØS-rådet.

Publisert 19. juni 2012 10:49

Anders Wittrup har jobbet i Akershus fylkeskommune siden 2008, i Avdeling for regional utvikling med næringsutvikling. Han anbefaler å spisse utdanningen sin inn mot den kompetansen arbeidslivet etterspør.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).