Kommunikasjon og media: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Journalist

 • samle inn opplysninger gjennom intervjuer, observasjoner og skriftlig materiell, og formidle disse gjennom radio, tv, aviser, tidsskrifter, web eller magasiner
 • finne bakgrunnsinformasjon for artikler eller saker (gjøre research)
 • forberede intervjuer eller debatter som andre journalister skal gjøre

Informasjonskonsulent/PR-konsulent

 • formidling av informasjon eksternt og internt
 • skrive tekster til trykt materiell, websider og sosiale medier
 • sende ut pressemeldinger
 • ha kontakt med journalister
 • tilrettelegge å drive internkommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver

 • utarbeide medie- og kommunikasjonsplaner
 • håndtere media
 • identifisere, bearbeide og selge inn saker til media
 • tilrettelegge og drive internkommunikasjon
 • skrive saker til intern kommunikasjon og sosiale medier
 • intern kommunikasjonsrådgivning til ansatte

Researcher

 • hente inn og strukturere informasjon
 • utvikle ideer
 • skaffe fakta fra kontorer og arkiver
 • kontakte kilder
 • sjekke kilders troverdighet
 • gjøre avtaler
Publisert 1. apr. 2014 14:40 - Sist endret 29. apr. 2014 15:15