Forskning: Hva kan du jobbe med?

Under finner du et utvalg relevante stillingstitler med tilhørende arbeidsoppgaver.

Forskning ved universitet eller høgskole

Vitenskapelig assistent: En vitenskapelig assistent (vit.ass.) har en midlertidig stilling som forsker. Masterstudenter kan tilsettes som vit.ass. for å bistå erfarne forskere. Arbeidet går ofte ut på å utføre tidkrevende arbeid som f.eks. data- eller kildeinnsamling i forbindelse med forskningsprosjekter.

Stipendiat: En doktorgradsstipendiat er tatt opp til en forskerutdanning og er tilsatt i en midlertidig stilling  for å produsere sin egen doktorgrad. Tilsetting som stipendiat krever at du har avlagt en toårig mastergrad. Det er få stipendiatstillinger i universitet- og høgskolesektoren, og mange stipendiater er derfor tilsatt i andre offentlige eller private institusjoner, men avlegger forskerutdanningen sin ved et godkjent lærested. Har du avlagt doktorgrad, kan du søke på stilling som postdoktor. Du kan også søke deg videre til andre offentlige og private institusjoner, hvor du kan jobbe med avansert utredning, forskning og/eller rådgivning.

Postdoktor: En postdoktor (post doc.) har en midlertidig forskerstilling. Tilsettingsperioden er normalt 2-3 år. I løpet av den perioden er målet å gjennomføre forskning som kvalifiserer deg til å oppnå professorkompetanse. For å bli post doc. må du gjennom en søknadsprosess.

Forsker: Hvis du blir tilsatt som forsker ved et universitetet eller en høgskole er det ofte en midlertidig stilling for å gjøre forskning knyttet til et bestemt forskningsprosjekt som er finansiert av andre enn universitetet selv, f.eks. forskningsrådet eller EU. Du kan tilsettes som forsker hvis du har avlagt mastergrad, men ofte er det et krav om at du har avlagt doktorgrad for å få en forskerstilling.

Førsteamanuensis: En førsteamanuensis har fast stilling ved et universitet eller en høgskole. Stillingen er delt mellom forskning og undervisning. Kravet for å tilsettes som førsteamanuensis er at du har en doktorgrad eller at du kan dokumentere vitenskapelig arbeid på nivå med en doktorgrad.

Professor: Professor er den høyeste tittelen for en person som forsker og underviser ved et universitet eller en høgskole.

Forskning i andre offentlige eller private institusjoner

Vitenskapelig assistent: En vitenskapelig assistent (vit.ass.) har en midlertidig stilling som forsker. Masterstudenter kan tilsettes som vit.ass. for å bistå erfarne forskere. Arbeidet går ofte ut på å utføre tidkrevende arbeid som f.eks. data- eller kildeinnsamling i forbindelse med forskningsprosjekter.

Stipendiat/Forsker III: Uteksaminerte masterstudenter kan søke på denne type stillinger. Som stipendiat jobber man i hovedsak med sitt eget forskningsprosjekt. Som Forsker III kan man gjøre utredningsarbeid på oppdrag av arbeidsgiver eller andre eksterne interessenter. Som stipendiat vil du også følge undervisning ved et lærested.

Forsker II/seniorforsker: Som Forsker II/seniorforsker har man lengre erfaring som forsker og vil gjøre utredningsarbeid på oppdrag av arbeidsgiver eller andre eksterne interessenter.

Forsker I/seniorforsker: Som Forsker I/seniorforsker har du lengre erfaring som forsker og  gjør utredningsarbeid på oppdrag av arbeidsgiver eller andre eksterne interessenter.

Publisert 23. nov. 2016 18:18