Finn din framtid - fra lesesal til jobb

Bli inspirert og finn ut hvordan du kan bruke din kompetanse som samfunnsviter, både under og etter utdannelsen din.

Hvert semester kan du møte tidligere studenter og arbeidsgivere som forteller om mulighetene for samfunnsvitere i arbeidslivet.

Tema våren 2019 er "Jobb og karriere for samfunnsvitere innen klima og miljø".

Møt samfunnsvitere fra Klima- og miljødepartementet, Too Good to Go, NINA - Norsk institutt for naturforskning og NVE - Norges vassdrags og energidirektorat.

Arrangører

EconLink, ALU-Statsvitenskap, Programutvalget på Kulkom, Karrieresenteret og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.