Forskere i felten

Hvordan jobber samfunnsforskere i feltarbeid for å produsere kunnskap? Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå? Vi møter forskere i Alnaprosjektet ved Universitetet i Oslo, som er et forskningsprosjekt som utforsker stedstilhørighet i en drabantby øst i Oslo. Thomas Hylland Eriksen og Anders Høgmoen tar oss med til bydelen Furuset i Oslo. Produsert av InterMedia i samarbeid med Sosialantropologisk institutt, UiO.

Last ned mediefil