Ressurs for lærere

Andres Liv – og vårt

Fire programmer á 20 minutter laget av den norske og verdensberømte antropologen Fredrik Barth. Barth deler sine erfaringer fra sju forskjellige samfunn hvor han gjorde feltarbeid. Programmene beskriver hvordan alternative livsformer kan arte seg for menneske i ulike samfunn rundt omkring i verden, og på måten gir det et perspektiv på eget liv.Veldig godt innhold, men formen er litt gammeldags og vil muligens ikke engasjere alle elever.

Essensialisering av forskjellene (50 min, engelsk)

Et filmet foredrag for lærerne: Islamofobi gjenom historien. Hvordan skal vi forstå hat mot muslimer som lever i vårt samfunn? Hvor kommer dette fra og hvorfor har dette økt? Mattias Gardell er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Uppsala og forsker i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Her snakker han om medienes bilde av den muslimske som en av årsakene til den bølge av anti-muslimske følelser som finnes i Vesten. Forenklede rapportering av nyheter fra den muslimske verden og arabere i skurk roller i amerikanske storfilmer bidrar til å male bildet vi får med oss, sier Gardell.

Publisert 17. aug. 2017 11:44 - Sist endret 17. aug. 2017 11:44