Avvik

Juvenile (17,15 min, engelsk med engelsk tekst)

En film om den største institusjonen for ungdommer med alvorlige atferdsvansker på Balkan. Regissør Jovan Todorovic tilbrakte et år med serbiske unge lovbrytere og gir et glimt av hverdagen i dette fengselsaktige senteret.

Åpen soning på Bastøy (5 min, norsk)

Dokumentar om en lavsikringsfengsel. Man lærer å bli et menneske igjen, sier en av de innsatte i Bastøy fengsel. Murer er byttet ut med vann på den idylliske øya i Oslofjorden, som i nesten hundre år var et hjem for forsømte gutter og bostedsløse alkoholikere. Siden 1988 har Bastøy fungert som et lavsikringsfengsel, der de innsatte får trening i å ta ansvar, og der formålet med soningen er å gi en gradvis tilbakeføring til samfunnet.

Publisert 17. aug. 2017 11:33 - Sist endret 17. aug. 2017 11:33