Sosialisering

Introduction to Sociology - Socialization (2,48 min, engelsk med engelsk tekst)

Kelly Damphousse, sosiolog ved Universitetet i Oklahoma, forklarer hva sosialisering er.

Introduction to Sociology - Society and Social Interaction (3 min film, engelsk)

Kelly Damphousse, sosiolog ved Universitetet i Oklahoma forklarer rolle, status, sosial interaksjon og rollekonflikt.

Status: Typisk deg med Petter Schjerven

Dokumentarfilm på norsk. Episoden varer 44 min, men det er bare temaet status som er relevant. Petter Schjerven finner ut hva som er statussymbolene i Norge i 2016. Han får Alejandro Fuentes til å fortelle historien om da han kjørte millionbåten sin i brygga og om nedturen etterpå. Og han kommer med sine forslag til hvordan vi kan øke statusen til læreryrket.

Intervju med ungdomsforsker (5,18 min, på norsk)

Kristin Hegna (NOVA) snakker om sosialisering av ungdom og forskjellige sosialiseringsarenaer.

Interaksjon mellom grupper og organisasjoner (3,5 min, engelsk med engelsk tekst)

Kelly Damphousse, sosiolog ved Universitetet i Oklahoma, forklarer sosial interaksjon mellom grupper og større enheter.

Publisert 17. aug. 2017 11:29 - Sist endret 17. aug. 2017 11:29