Kvalitativ metode

Forskere i Felten (29,34 min, norsk)

Hvordan jobber samfunnsforskere i feltarbeid for å produsere kunnskap? Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå? Vi møter forskere i Alnaprosjektet ved Universitetet i Oslo, et forskningsprosjekt som utforsker stedstilhørighet i en drabantby øst i Oslo. Thomas Hylland Eriksen og Anders Høgmoen tar oss med til bydelen Furuset i Oslo. Produsert av InterMedia i samarbeid med Sosialantropologisk institutt, UiO.

Northern Love Stories av Vidar Lien Amundsen (32,7 min, norsk med engelsk tekst)

Etnografisk film som viser ulike former for kjærlighet. Det kan brukes som et eksempel på hvordan antropologene jobber med ulike tematikker og midler for kunnskapsformidling.

Publisert 17. aug. 2017 11:27 - Sist endret 17. aug. 2017 11:27