Vitenskapelige tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi – Max Weber (7,22 min, engelsk)

Filmen forklarer Webers analyser om kapitalisme og samfunnsstyring.

Sosiologi – Émile Durkheim (7,46 min, engelsk)

Filmen forklarer Durkheims ideer om selvmord som en effekt av moderne kapitalistiske samfunn.

Sosiologi – Karl Marx (9,27 min, engelsk)

Filmen forklarer Marxs ideer om kapitalisme og fremmedgjøring.

Hva er antropologi? (8,15 min, engelsk)

Kulturantropologi undersøker hvordan folk forstår og handler i verden. Men hva er det antropologen gjør? Hvordan tilnærmer de seg sin forskning? I denne korte filmen forteller tre antropologer hvordan de jobber.

Publisert 17. aug. 2017 11:26 - Sist endret 17. aug. 2017 11:26