Læringsmiljø

Vi ønsker at du skal ha et godt læringsmiljø ved Sosialantropologisk institutt (SAI).

Dersom du vil melde inn forhold knyttet til kvaliteten i studietilbudet ved SAI, oppfordres du til å ta kontakt med studiekoordinator. Her kan du melde inn forhold knyttet til:

  • undervisningen
  • læringsmiljøet
  • studieinformasjon
  • saksbehandling

Vi minner om at Programutvalget ved Sosialantropologisk institutt er behjelpelige med å bringe informasjon og henvendelser videre.