wimv

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Tematisk : mat, sårbarhet, trolldom, mangfold , ritualer, aktivisme, heterogene relasjoner, globalisering og tverrfaglighet.
 • Regional : Sri Lanka , Sørøst- Asia , Nord-Europa

Bakgrunn

I kombinasjon med studier og arbeide (på en økologisk gård og i flere NGO -er), oppnådde Wim Van Daele en Master of Social and Cultural Anthropology i 2001 og hovedfag i kultur- og utviklingsstudier i 2005 ved universitetet i Leuven i Belgia. Etter ytterligere tre år, med til dels frivillig arbeid ved universitetet i Leuven og for belgisk og Sri Lanka NGO-er, begynte han  på sin doktorgrad ved Leo Apostel senteret for tverrfaglige studier ved Vrije, universitetet i Brussel, Belgia. I løpet av sitt arbeid med PhD , studerte Wim hvordan matskikker former livsvaner  gjennom sine hverdagslige, rituelle, medisinske og politisk - økonomiske måter å organisere samfunnet på. Han la gradvis merke til at studiet av mattradisjoner var koblet sammen med svært ulike aspekter av livet og flyttet fokuset fra å studere mat som tema mot utviklingen av mat som metode for sosial, tverrfaglig og mellomkulturell forskning. Han nærmet seg erkjennelsen av at mat fungerer som en samling av ulike komponenter i livet, som binder samfunnet sammen, og som fører fram til det som blir et virtuelt bilde eller en tredimensjonal miniatyr av samfunnet. Med dette konseptuelle verktøyet kan vi utforske nye måter samfunn stadig er under endring i sammenheng med endringene i matkulturen. I løpet av sitt arbeid med PhD avhandllingen, tilbrakte Wim tilsammen ni måneder ved SOAS i 2010 og 2012, som gjesteforsker, samt seks måneder ved University of Chicago. I løpet av sitt arbeid omformet han PhD avhandlingen sin til en tverrfaglige avhandling som oppnådde utmerkede resultater, ved universitetet i Vrije- Brussel, og ved Comparative Science of Cultures, universitetet i Ghent.

Postdoktorprosjektet

Som en del av det ERC -finansierte prosjektet Overheating: The three crises of globalisation: An anthropological history of the early 21st century ", I Wims prosjekt    ‘The entanglement of food and desire among Sinhalese oscillating across different (local and global) levels’ hevder han at maten har en spesifikk viktig rolle, og at studier av matkultur er et nyttig verktøy i studiet av tre kriser, som handler om den globaliserte økonomien, miljømessige spørsmål og den kulturelle krisen. Dette er mulig, gitt at mat på flere nivåer er en av faktorene i forhold til disse krisene, og at alt er koblet til basisbehov i både kreative og destruktive forstand, fører dette igjen til at noen snakker om en global matvarekrise. På Sri Lanka og andre steder, er maten faktisk et spørsmål i en økende bekymring for at klimaendringer, andre miljøfarer og monopolisering av matforsyning ved agri -bedrifter med en destruktiv overoppheting og ødeleggelse av kulturelle  relasjoner  i form av overdrevent eggende begjær (f.eks trolldom og angrep motivert av sjalusi , kapitalakkumulasjon , etc.). Under forutsetning av at  mat er koblet til sentralisering og ønsket om næringsvirksomhet og etablering av nye måter å leve på, og at mat er koblet til disse krisene, som igjen virker som en katalysator for disse destruktive former for virksomhet, innebærer disse krisene også eksistensielle kriser i forhold til menneskelige relasjoner. I sum, som et samlet hologram – en tredimensjonal miniatyr – en helhet som omformer disse sammenknyttede krisene og som blir til en potent bekymring som munner ut i  en dynamisk globalisert kriseopplevelse i Sri Lankas grunnmur.

 

Emneord: ritualer, matkultur, mat, Sri Lanka, basisbehov, Sørøst-Asia, Globalsering, aktivisme

Publikasjoner

Main Publications

2013. Oscillating between Village and Globe: Articulating Food in Sri Lankan Activism. In Ethnographies of Food Activism: Agency, Democracy and Economy. Eds. Carole Counihan and Valeria Siniscalchi, Bloomsbury (formerly Berg Publishers).

2013. Igniting Food Assemblages in Sri Lanka: Ritual Cooking to Regenerate the World and Interrelations. Contributions to Indian Sociology vol-47/Issue 1/Pp.33-60.

2013. The Political Economy of Desire in Ritual and Activism in   Sri Lanka. International Development Policy: Religion and Development, No. 4/Pp.159-173. Geneva: Graduate Institute Publications, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2013. L’économie politique du désir dans le rituel et le militantisme au SriLanka. Revue internationale de politique de développement [Online], 4 Online since 21 March 2013, URL : http://poldev.revues.org/1326 ; DOI : 10.4000/poldev.1326.

2013. 'Cooking' Life: An Anthropologist Blends In with Everyday Sustenance and Relationality in Sri Lanka. Food and Foodways: Explorations in the History and Culture of Human Nourishment. Vol 21/ Issue 1/Pp.66-85.

2013. Fusing Worlds of Coconuts: The Regenerative Practice in Precarious Life-Sustenance and Fragile Relationality in Sri Lanka. The South Asianist. Vol 2/No. 2/ Pp. 97-118.

 • Van Daele, Wim (2017). Food as the Holographic Condensation of Life in Sri Lankan Rituals. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  83(4), s 645- 664 . doi: 10.1080/00141844.2017.1314309 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Van Daele, Wim (2016). Desiring foods: Cultivating non-attachment to nourishment in Buddhist Sri Lanka. Appetite.  ISSN 0195-6663.  105, s 212- 217 . doi: 10.1016/j.appet.2016.04.021 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Van Daele, Wim (2016). Vibrantly entangled in Sri Lanka: food as the polyrhythmic and polyphonic assemblage of life. Foundations of Science.  ISSN 1233-1821.  23(1), s 85- 102 . doi: 10.1007/s10699-016-9509-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Van Daele, Wim (2014). Oscillating Between Village and Globe: Articulating Food in Sri Lankan Activism, In Carole Counihan & Valeria Siniscalchi (ed.),  Food activism: agency, democracy and economy.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-0-85785-833-7.  14.
 • Van Daele, Wim (2013). 'Cooking' life: an anthropologist blends in with everyday sustenance and relationality in Sri Lanka. Food and Foodways.  ISSN 0740-9710.  21(1), s 66- 85
 • Van Daele, Wim (2013). Igniting food assemblages in Sri Lanka: Ritual cooking to regenerate the world and interrelations. Contributions to Indian sociology.  ISSN 0069-9667.  47(1), s 33- 60
 • Van Daele, Wim (2013). The political economy of desire in ritual and activism in Sri Lanka, In Gilles Carbonnier (ed.),  Religion and Development.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-32937-0.  11.  s 159 - 173

Se alle arbeider i Cristin

 • Van Daele, Wim (2015). The Collaborative Life of Condensing Food in Sri Lankan Ritual Action.
 • Van Daele, Wim (2014). Desiring Foods: Sri Lankan Ways of Becoming. Vis sammendrag
 • Van Daele, Wim (2014). Food in the Mix: Vibrating Assemblages of Nourishment in Sri Lanka. Vis sammendrag
 • Van Daele, Wim (2014). Food in the Vibrant Mix: Towards a Rhythmanalysis of Nourishing Assemblages in Sri Lanka. Vis sammendrag
 • Van Daele, Wim (2014). Food's Central Role in the Achievement of a Good Death in Sri Lanka. Vis sammendrag
 • Van Daele, Wim (2014). The Elephant as a Holographic Condensation of Social Change in Sri Lanka. Vis sammendrag
 • Van Daele, Wim (2012). The vibrant entanglement of food, desire, insecurity, and human beings in the 'cooking' of life in Sri Lanka.
 • Van Daele, Wim (2012). The vibrant entanglement of food, desire, insecurity, and human beings in the 'cooking' of life in Sri Lanka: my PhD.
 • Van Daele, Wim (2012). Food in the rhythmic mix of everyday life.
 • Van Daele, Wim (2011). Insecurity and desire as mediated by food in ritual and social activism in Sri Lanka.
 • Van Daele, Wim (2010). Moving in-between the village and the globe: the interconnecting positioning of a Sri Lankan social movement.
 • Van Daele, Wim (2010). The dynamics of precarious life-sustenance and fragile relationality in food throughout the spheres of the everyday, ritual, and activism in Sri Lanka.
 • Van Daele, Wim (2009). Experiencing the taste of existence: food as an integrative bio-social co-(re)production constituted by two dynamics, precarious life-sustenance and fragile relationality, cutting across the spheres of the cook pot and cook book.
 • Van Daele, Wim (2009). Food as fragile world-making: the life-sustaining practice of the coconut tree in Sri Lanka.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2014 10:24 - Sist endret 3. mai 2017 14:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter