Signe Howell

Professor emerita
Bilde av Signe Howell
English version of this page
Telefon 228 55620
Rom 609
Treffetider Onsdag 10-12.* Forskningsdager torsdag og fredag *(ikke tilgjenglig)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 6. etg. 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Tematisk:

  • Antropologisk teori og metode
  • Urbefolkninger/Den fjerde verden
  • Økologisk antropologi
  • Religion, ritualer.kosmologi, emosjoner, moral, personbegreper
  • Sosial organisasjon, slektskapsteori, kjønn, barn

Regionalt: Indonesia, Malaysia, Norge

Prosjekter

Howell har utført feltarbeid i Malaysia (urbefolkninger, spesielt Chewong), Indonesia (Lio folket, Flores), og Norge (utenlandsadopjon).

For tiden arbeider hun med de følgende prosjekter:

  • Komparativ antropolgisk undersøkelse av UN-REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degredation) prosjekter i Indonesia, Tanzania og Amazonas.
  • Metodologisk og analytisk undersøkelse av "multitemporært feltarbeid" som praksiss, dvs. en rekke feltarbeid i det samme område overlengre tid.
  • Urbefolkning i den Malaysiske regnskog: kontinuitet og sosial endring over en periode av 30 år.
  • Internasjonal adopsjon: en moderne form form for norsk familieliv.

Undervisning

Sosant 1000 Innføring i sosialantropologi

SOSANT2410 - Kosmologi og rituelt liv

Emneord: Indonesia, Malaysia, Adopsjon, Bioteknologi, Gave/vare, Religion, Ritualer, Sosial organisasjon, Emosjoner, Fertilitet, Slektskap, Økologisk antropologi, Kjønn
Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 2. sep. 2016 13:08

Prosjekter

  • REDD