Sara Alejandra Manzanares Monter

Stipendiat
Bilde av Sara Alejandra Manzanares Monter
English version of this page
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sosialantropologisk institutt Eilert Sundts Hus 0851 OSLO Moltke Moes vei 31
Postadresse Sosialantropologisk institutt Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mine akademiske interesser ligger i spenningen mellom politikk, slektskap og identitet, og jeg har vært involvert i forskning om Mexico siden 2001. Til min Licenciatura (bachelorgrad) skrev jeg en avhandling om slektskap og sosiopolitiske strukturer blant urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol). Til mastergraden fokuserte jeg på urbefolkningspolitikk og identitetsformasjon i en urban kontekst (Nayarit, Vest Mexico).

Mitt doktorgradsprosjekt, med tittel: On the Significance of Parenthood: Issues of Kinship, Law and the State in Contemporary Mexico, viderefører interessen for statens rolle i identitetsformasjon - nå med utgangspunkt i de pågående politiske prosessene rundt legalisering av selvbestemt abort og likekjønnet ekteskap og foreldreskap i Mexico City.

Undervisning

SOSANT1200 - Former for ulikhet: sosiale hierarkier og maktforhold (seminarleder høst 2012 og høst 2014)

SOSANT2530 - Development (seminarleder vår 2014)

Bakgrunn

Master i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2009

Licenciatura en Antropología Social (Bachelorgrad i sosialantropologi), Universidad Autónoma Metropolitana, 2003

General Course for Visiting Students, London School of Economics and Political Science, 2001

Verv

Varamedlem i Instituttstyret ved SAI (H2012-V2016)

Samarbeid

Nettansvarlig og administrativ bistand for NAF-konferansen 2011. ..      bthtrytrytr 

Emneord: Slektskap, Personhood, Makt, Kjønn, Latin-Amerika, Reproduksjon, Politikk, Urbefolkninger, Mexico

Publikasjoner

  • Durin, Séverine & Monter, Sara Alejandra Manzanares (2008). Ser jicarero para pagar una manda. De la importancia de la relación entre teukari en la reproducción social wixarika, I: Carlo Bonfiglioli; Arturo Gutierrez; Marie-Areti Hers & Maria Eugenia Olavarria (red.),  Las Vías del Noroeste II: Propuesta para una Perspectiva Sistémica e Interdisciplinaria.  Universidad Nacional Autónoma de México.  ISBN 978-970-32-4808-7.  23.  s 661 - 675

Se alle arbeider i Cristin

  • Monter, Sara Alejandra Manzanares (2009). El Sistema de Cargos de los Xukurikate: Parentesco y Poder en una Comunidad Wixarika. Universidad Nacional Autónoma de México.  ISBN 978-607-02-1035-8.  196 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Monter, Sara Alejandra Manzanares (2012). Between crime and legality: The Mexican Supreme Court and its role in the legislation of abortion.
  • Monter, Sara Alejandra Manzanares (2009). Staging indigeneity, expressing mestizaje. Dress and identity in Nayarit, Mexico.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2011 14:41 - Sist endret 1. feb. 2017 12:20