Odd Are Berkaak

Bilde av Odd Are Berkaak
English version of this page
Telefon +47-22855730
Mobiltelefon +47-91648323
Rom 621
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO

Berkaak har vært ansatt ved Fredsforskingsintituttet og ved Universitetet i Vest-India i Kingston, Jamaica. Han har gjort feltarbeid i Jamaica, St. Vincent, Zambia, Oslo og Arizona.

De siste årene har viktige interesser vært blant annet moderne myter og historiekonstuksjon, både i den kulturelle western-sjangeren og norske museer.

Faglige interesseområder

 • Tematisk: Musikk, estetikk, urban kultur, materiell kultur, historiekonstruksjon.
 • Regionalt: Karibien, Zambia, USA, Norge

Undervisning

 

Emneord: Sanseantropologi, Vestindia, England, Metode, Rom/sted, Afrika, Historisk antropologi, Semiotikk, Materiell kultur

Publikasjoner

 • Berkaak, Odd Are (2014). Støy og stillhet ved stonehenge: Kulturarvens politiske akustikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 226- 247
 • Berkaak, Odd Are & Norbye, Anne Katrine Brun (2014). Sansningens antropologi - En tematisk og teoretisk reorientering. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 134- 150
 • Berkaak, Odd Are (2013). Musealisering, I: Kari Amundsen; Odd Are Berkaak & Camilla Maartmann (red.),  I skyggen av nasjonen:Musealiseringen i Akershus.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232103188.  Kapittel 1.  s 9 - 23
 • Berkaak, Odd Are (2013). Om makt og innflytelse i kulturformidlingen, I: Kari Amundsen; Odd Are Berkaak & Camilla Maartmann (red.),  I skyggen av nasjonen:Musealiseringen i Akershus.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232103188.  Kapittel 19.  s 345 - 365
 • Berkaak, Odd Are (2012). De andres mange ansikter - Mangfold i tanker, ord og gjerninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 66- 75
 • Berkaak, Odd Are (2002). "Ikke la meg ta meg". Livsbilder i popmusikkens tid, I: Jostein Gripsrud (red.),  Populærmusikken i kulturpolitikken.  Norsk Kulturråd, Oslo.  ISBN 82-7081-107-6.  Del II, kap 3.  s 195 - 226
 • Berkaak, Odd Are (2002). Mot en global offentlighet: modeller og strategier, I: Svein Bjørkås (red.),  Kulturpolitikk og forskningsformidling bind 1. Kulturelle kontekster.  Høyskoleforlaget, Kristiansand.  ISBN 82-7634-388-0.  Kap. 2.  s 23 - 57
 • Berkaak, Odd Are (2001). Samtidsdokumentasjon: En spøkelseshistorie. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1�2), s 127- 134
 • Berkaak, Odd Are (1999). Entangled dreams and twisted memories: Order and disruption in local music making. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  7(2), s 25- 43
 • Berkaak, Odd Are (1999). Oppgjøret ved OK Corral: tolkninger, fortellinger og virkninger. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  (1), s 3- 47
 • Berkaak, Odd Are (1999). "A Place in the Sun:The Vernacular Landscape as Olympic Venue", In Arne Martin Klausen (ed.),  The Olympic Games as Performance and Public Event.  Oxford: Berghahn Books.  s 137 - 173
 • Berkaak, Odd Are (1999). "In the Heart of the Volcano":The Olympic Games as Mega Drama, In Arne Martin Klausen (ed.),  The Olympic Games as Performance and Public Event.  Oxford: Berghahn Books.  s 49 - 75
 • Berkaak, Odd Are (1991). Historieoppfatninger, verdier og motivasjoner i fartøyvernet. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  17(2/3), s 13- 33
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1990). Kunstideologier og sosiale relasjoner i et rock and rollband, I: Trine Deichman-Sørensen & Ivar Frønes (red.),  Kulturanalyse.  Gyldendal Akademisk.  s 97 - 130 Vis sammendrag
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1989). Rockeminner. Livsløp, folkeminner og konstruksjon av historie i John Hiatt's rockevideo "Slow Turning". Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  32, s 205- 217

Se alle arbeider i Cristin

 • Berkaak, Odd Are; Maartmann, Camilla & Amundsen, Kari (red.) (2014). I skyggen av nasjonen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-321-0318-8.  365 s.
 • Amundsen, Kari; Berkaak, Odd Are & Maartmann, Camilla (red.) (2013). I skyggen av nasjonen:Musealiseringen i Akershus. Akademisk Forlag.  ISBN 9788232103188.  370 s.
 • Berkaak, Odd Are (red.) (2009). På sporet av den tapte samtid. Norsk kulturråd Fagbokforl..  ISBN 978-82-7081-145-8.  198 s.
 • Berkaak, Odd Are & Frønes, Ivar (2005). Tegn, Tekst og Samfunn. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-148-5.  165 s.
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1994). Sunwheels. Fortellinger om et rockeband. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-02494-6.  224 s. Vis sammendrag
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1992). Den påbegynte virkelighet. Studier i samtidskultur. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21582-2.  332 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Berkaak, Odd Are (2015, 20. oktober). "Kulturhuset". Marlon James vinner Bookerprisen. [Radio].  NRK.
 • Berkaak, Odd Are (2010). Tette bånd mellom gjenger og politikere på Jamaica. NTB (Norsk Telegrambyrå AS).
 • Berkaak, Odd Are (2010). Tette bånd til partiene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Berkaak, Odd Are (2010). UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarav: en analyse.
 • Berkaak, Odd Are (2010). Uroen sprer seg på Jamaica. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Henningsen, Erik; Berkaak, Odd Are & Skålnes, Sigrid (2010). Mangfoldsåret – Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv. NIBR-rapport. 18. Vis sammendrag
 • Berkaak, Odd Are (2006, 16. februar). Norge trenger en kystantikvar.  Nationen.
 • Berkaak, Odd Are (2006, 18. mars). Symbol og karslighet.  Adresseavisa.
 • Berkaak, Odd Are (2004). Du store verden! � En vurdering av strategier, ideologier og modeller innenfor flerkulturell kunstformidling.
 • Berkaak, Odd Are (2004). "Kunstnerens beste venn" - en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 • Berkaak, Odd Are (2004). Riksscene for folkemusikk og folkedans. En utredning.
 • Berkaak, Odd Are (2004). Zulu bu Zulu.
 • Berkaak, Odd Are (2003). Samtid � en lang historie. En evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000.
 • Berkaak, Odd Are (2002). "And the twain shall meet." Mela 2002� pakistansk kunst- og kulturfestival i Oslo.
 • Berkaak, Odd Are (2002). Fri for fremmede. En evaluering av signalprosjekt Open Scene.
 • Berkaak, Odd Are (2001). Frightening Waters.
 • Berkaak, Odd Are (2001). "Seriøs og beskyttet : en evaluering av Norsk musikkinformasjon".
 • Berkaak, Odd Are (2000). Evaluering av Norsk Kassettavgiftfonds internasjonale lanseringsstipend for musikerre/artister, 1988¿1998.
 • Berkaak, Odd Are (1998). "Følg tonen verden rundt! : prosjekt flerkulturelle musikkforsøk i Akershus : evalueringsrapport".
 • Berkaak, Odd Are (1996). Kuomboka.
 • Berkaak, Odd Are (1996). Om norsk "nerk" og "virtuelle selv": Noen refleksjoner omkring kulturarv og formidlingsideologier. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 5- 14
 • Berkaak, Odd Are & Lie, Marit Christina (1996). The Olympic Games and Music. Norway. Oslo 1952, Lillehammer 1994. Olympic Message.  ISSN 1025-5737.  (2), s 70- 75
 • Berkaak, Odd Are (1995). Verda og vi. Nokre tankar om globale talemåtar. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  101(2), s 99- 111
 • Berkaak, Odd Are (1992). Ressursbruk, bevaringsideologier og antikvarisk praksis i fartøyvernet.
 • Ruud, Even & Berkaak, Odd Are (1988). "To seize the world and shake it upside down". Rockevideo som liminal kultur.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:06 - Sist endret 23. jan. 2013 13:06

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter