Mikkel Vindegg

Faglige interesser

Tematisk: Energitilgang- og forbruk, stat, arbeid, infrastruktur, utvikling, klima og miljø, økonomisk antropologi, forbruk, materialitet, globalisering

Regionalt: Sør-Asia med fokus på Nepal.

Tema for doktorgradsprosjekt: Påvirkningen av ulik energitilgang- og forbruk på hverdagsliv og forhold til staten i Nepal.

Undervisning

SOSANT1000 - Innføring i Sosialantropologi

SOSANT1050 - Etnografisk Metode

SOSANT2000 - Central themes in contemporary anthropology

 

Utdanningsbakgrunn

  • Mastergrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2015
  • Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, fordypning i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2012

 

Emneord: Energi, Nepal, Stat, Arbeid, Infrastruktur, Utvikling, Klima og miljø, Økonomisk antropologi, Forbruk, Materialitet, Globalisering
Publisert 11. jan. 2016 07:53 - Sist endret 6. mai 2019 10:44

Forskergrupper