marhern

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Postdok-prosjekt

Mitt postdok-prosjekt er en etnografisk studie av mottakelse av flyktninger i Norge og Sverige i etterkant av toppen i antall ankomster i 2015. Jeg er interessert i hvordan vanlige innbyggere anser og forholder seg til ankomsten av nyankomne flyktninger og andre migranter, og hvordan de engasjerer seg med fenomenet og med konkrete nyankomne personer med flyktningbakgrunn. Jeg er også interessert i hvordan flyktningene selv opplever å bli tatt imot i sine nye byer og nabolag. Møter og samhandling, og møtesteder, vil være et sentralt punkt i prosjektet: hva motiverer individer til å oppsøke slike møter og hvordan oppleves disse av de forskjellige partene?

Prosjektet inngår i det større forskningsprosjektet NORDHOST: "Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis".

Akademiske interesser

Jeg er for tiden interessert i spørsmål om identitet og tilhørighet, inkludering, sivildeltakelse og samfunnsbygging. I tillegg til mitt nåværende postdok-prosjekt er jeg også interessert i, og har tidligere jobbet med, forskjellige migrasjonsrelaterte spørsmål:

 • Hvilke forestillinger om internasjonal migrasjon har personer som ikke har emigrert (ennå)?
 • Hvordan påvirker disse innbilningene ønsket om å emigrere?
 • Hvilke transnasjonale dynamikker oppstår fra at noen emigrerer, og fra de forbindelsene de beholder med andre som har blitt igjen?
 • Hvordan er individer og lokalsamfunn påvirket av disse transnasjonale dynamikkene?
 • Hvordan forsøker mottaksland å håndtere migrasjon, inkludert grensekontroll?
 • Hvordan ser de som vil utvandre på den risikoen som farlige, uautoriserte grensekryssinger innebærer?

Regionalt sett har mitt fokus vært på Senegal som opprinnelsesland og Spania/Europa som mottaksland.

Jeg har også forsket på opplevelser av bosetting i Norge blant nyankomne ungdommer med flyktningbakgrunn som går på videregående skole.

Bakgrunn

Akademisk arbeidserfaring:

 • 2015 - 2017: Senior forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Oslo, Norge.
 • 2009 - 2014: Forsker/Stipendiat, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo, Norge.
 • 2008 - 2009: Forskningsassistent, Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo, Norge.
 • 2005, 2006: Forskningsassistent/internship, International Center for Migration, Health and Development (ICMHD), Geneva, Sveits.

Utdanning:

 • PhD, Sosiologi (2016), Universitetet i Oslo, Norge. Avhandlingstittel: "Leaving to belong: migration, transnational connectedness and social becoming"
 • MPhil i “Peace and Conflict Transformation Studies” (2008), Universitetet i Tromsø, Norge. Oppgavetittel: "Risk-taking in unauthorised migration"
 • BA (joint honours) in Sociocultural Anthropology and International Development Studies (2006), McGill University, Montreal, Canada.

 

Jeg har tidligere jobbet med følgende forskningsprosjektene:

 • Coming of Age in Exile (CAGE), 2015–2017.
 • Theorizing Risk, Money and Moralities (TRiMM), 2009–2014.
 • Imagining Europe from the Outside (EUMAGINE), 2010–2013.
 • Diasporas for Peace (DIASPEACE), 2009.
 • Converging and Conflicting Ethical Values in the Internal/External Security Continuum in Europe (INEX), 2009.
 • Global Border Environment (GLOBE), 2008-2009.
 • Peace Research course, PRIO/UiO Summer School, 2008, 2009.
 • Europe Under Threat, 2007-2008.

Regionalt fokus

Norge, Sverige, Senegal, Spania

Språk

Spansk, Engelsk, Fransk, Norsk, Wolof

 

Emneord: Migrasjon, Identitet, tilhørighet, Transnasjonalisme, Senegal
Publisert 15. feb. 2018 11:35 - Sist endret 16. nov. 2020 10:08