Martine Greek

Bilde av Martine Greek
English version of this page
Telefon +47-22854253
Mobiltelefon Kontor: +47 22855154 Mobil: +47 48126488
Rom 615
Treffetider Kom innom eller send meg gjerne en mail
Brukernavn
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Tematisk: Økonomisk/politisk antropologi, jordbruk, moderniseringsprosesser, nyliberalisme, stat, infrastruktur, Mapuche
  • Regionalt: Latin-Amerika og Karibien (Chile og Den dominikanske republikk)

PhD-prosjekt

Searching for solutions: Dependence and local aspirations among rural Mapuche in neoliberal Chile

Based on one year of ethnographic fieldwork in a rural Mapuche community in Southern Chile, this research analyzes how development politics unfold and allow for social and economic change. Attending to everyday life in this community, it traces the links between state presence and different ways of being Mapuche, focusing particularly on the intersection between local aspirations, processes of differentiation and new forms of dependence.

Bakgrunn

Utdanning:

  • Mastergrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2014
  • Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, fordypning i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2011

Arbeid:

  • 2014-2015: NAV Forvaltning Oslo. Arbeidet her som saksbehandler.
  • 2010-2012: Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne stillingen veiledet jeg studenter på skriftlige arbeider og holdt kurs i akademisk skriving. Jeg deltok på forskningsprosjektet «Skriving i velferdsfag», også her gjennom veiledning av studenter. I tillegg var jeg ansvarlig for datainnsamling og medansvarlig for evalueringsrapporten «Studieverkstedet ved Høgskolen i Oslo» (2010). Jeg bidro også med artikkelen «Begrepsbruk i høyere utdanning – om begreper som tilslører» i antologien Språkmangfold i utdanning – refleksjon over pedagogisk praksis (2015).
Emneord: Økonomisk antropologi, Politisk antropologi, Nyliberalisme, Staten, Infrastruktur, Mapuche

Publikasjoner

Greek, M. (2015). Begrepsbruk i høyere utdanning – om begreper som tilslører. I K. M. Jonsmoen & M. Greek (Red.), Språkmangfold i utdanning – refleksjon over pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, ss. 120-136.

Greek, M. (2014). Et liv i periferien: Overlevelsesstrategier, uformell økonomi og hverdagsliv i en dominikansk turistby. Upublisert masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Greek, M. (2014). Det dominikanske håret – en materiell kultur og en økonomi. I K. Arntzen, A. E. Berta, M. K. Brandshaug, E. Bastiansen, M. Greek, T. Jacobsen, L. Ørstavik (Red.), Betwixt & Between. Oslo: Betwixt & Between, ss. 27-39.

Greek, M. & Weberg, L. M. (2010). Vedlegg 1: Evalueringsrapport. I M. Greek & K. M. Jonsmoen (Red.), Studieverkstedet ved Høgskolen i Oslo PLUSS-rapport 2010, nr 16. Oslo: Høgskolen i Oslo, ss. 26-46.

  • Greek, Martine (2015). Begrepsbruk i høyere utdanning: om begreper som tilslører, I: Kari Mari Jonsmoen & Marit Greek (red.),  Språkmangfold i utdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46026-3.  8.  s 120 - 136

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2015 11:13 - Sist endret 29. jan. 2019 11:11

Forskergrupper

  • Antropologien av kapitalisme og arbeid