Martine Greek

Bilde av Martine Greek
English version of this page
Telefon +47-22854253
Mobiltelefon Kontor: +47 22855154 Mobil: +47 48126488
Rom 615
Treffetider Kom innom eller send meg gjerne en mail
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Tematisk: Økonomisk/politisk antropologi, jordbruk, moderniseringsprosesser, nyliberalisme, stat, infrastruktur, Mapuche
  • Regionalt: Latin-Amerika og Karibien (Chile og Den dominikanske republikk)

Bakgrunn

Utdanning:

  • Mastergrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2014
  • Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, fordypning i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2011

Arbeid:

  • 2014-2015: NAV Forvaltning Oslo. Arbeidet her som saksbehandler.
  • 2010-2012: Høgskolen i Oslo og Akershus. I denne stillingen veiledet jeg studenter på skriftlige arbeider og holdt kurs i akademisk skriving. Jeg deltok på forskningsprosjektet «Skriving i velferdsfag», også her gjennom veiledning av studenter. I tillegg var jeg ansvarlig for datainnsamling og medansvarlig for evalueringsrapporten «Studieverkstedet ved Høgskolen i Oslo» (2010). Jeg bidro også med artikkelen «Begrepsbruk i høyere utdanning – om begreper som tilslører» i antologien Språkmangfold i utdanning – refleksjon over pedagogisk praksis (2015).
Emneord: Økonomisk antropologi, Politisk antropologi, Nyliberalisme, Staten, Infrastruktur, Mapuche

Publikasjoner

Greek, M. (2015). Begrepsbruk i høyere utdanning – om begreper som tilslører. I K. M. Jonsmoen & M. Greek (Red.), Språkmangfold i utdanning – refleksjon over pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, ss. 120-136.

Greek, M. (2014). Et liv i periferien: Overlevelsesstrategier, uformell økonomi og hverdagsliv i en dominikansk turistby. Upublisert masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Greek, M. (2014). Det dominikanske håret – en materiell kultur og en økonomi. I K. Arntzen, A. E. Berta, M. K. Brandshaug, E. Bastiansen, M. Greek, T. Jacobsen, L. Ørstavik (Red.), Betwixt & Between. Oslo: Betwixt & Between, ss. 27-39.

Greek, M. & Weberg, L. M. (2010). Vedlegg 1: Evalueringsrapport. I M. Greek & K. M. Jonsmoen (Red.), Studieverkstedet ved Høgskolen i Oslo PLUSS-rapport 2010, nr 16. Oslo: Høgskolen i Oslo, ss. 26-46.

  • Greek, Martine (2015). Begrepsbruk i høyere utdanning: om begreper som tilslører, I: Kari Mari Jonsmoen & Marit Greek (red.),  Språkmangfold i utdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46026-3.  8.  s 120 - 136

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2015 11:13 - Sist endret 12. okt. 2018 16:44

Forskergrupper

  • Antropologien av kapitalisme og arbeid