Catharina Bjerke Sletner

Bilde av Catharina Bjerke Sletner
Mobiltelefon +47 91633581
Rom 747
Treffetider Mandag 09:00 - 16:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Aktuelt

Vitenskapelig assistent på prosjektet MATKIN: "Materialiseringer av slektskap: Norske hytter i et livssyklusperspektiv" 2016-2019

Utdanning

 • Mastergrad i sosialantropologi, UiO 2015: "Terapolva - Utopian Dreams and Urban Realities in an Ecovillage in Buenos Aires"
 • Bachelorgrad i sosialantropologi, UiO 2013 (Bacheloroppgave om veganske nettverk i Oslo)
 • Bachelorgrad i kunsthistorie, UiO 2011

Faglige interesser

 • Forbruk
 • Mat og materialitet
 • Migrasjon
 • Økonomisk antropologi
 • Økosamfunn
 • Buenos Aires, Argentina

 Arbeidserfaring

 • Transkribent på prosjektet Educational and psychosocial transitions encountered by young refugees upon resettlement in Norway (TURIN) ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), 2017
 • Skolebesøker for Sosialantropologisk institutt 2016/17
 • Veileder for ansatte og enslige mindreårige flyktninger på bofelleskap, Sverige. 2015/16
 • Vitenskapelig assistent for Marianne Lien på prosjektet "Arctic in the Era of the Anthroposcene", 2015
 • Disputasassistent v/ Sosialantropologisk institutt, 2013
Emneord: Økosamfunn, Grenser, Migrasjon, Argentina, Resirkulering, Materiell kultur, Forbruk, Klima, Anarkisme
Publisert 25. apr. 2017 15:17 - Sist endret 12. juni 2017 09:44