Konstantin Biehl

Bilde av Konstantin Biehl
English version of this page
Rom 504
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Sosialantropologisk institutt

Forskning

Confronting the Uncertainty of Toxic Exposure. Knowledge‐making on Aflatoxins in Kenyan Maize

Konstantins forsking  er rettet mot hvordan vitenskapelige institusjoner, bønder og handelsmenn produserer og oversetter kunnskap om aflatoksiner(muggsopp) produsert av formen av Aspergillus flavuss som er biprodukter av stoffskiftet i matvarer. De er de mest giftige og potente hepatocarcinogene naturlige stoffene som er kjent. Toksinene er usynlig og smakløs, og de kan bare oppdages med spesifikke testteknikker. I Kenya har mennesker med begrenset eller ingen tilgang til testmetoder blitt utsatt for giftige toksiner daglig. Usynligheten er en kilde til usikkerhet i befolkningen. Ulike lokale og globale institusjoner tar sikte på å løse dette problemet ved å teste mais og koble aflatoksiner til helseproblemer. Konstantins forskning omhandler spørsmålet om hvordan aktuelle aktører kan kjenne gjenkjenne og knytte kunnskap om toksiner til former for ansvarlighet i håndteringen av matvarer. Mangelen på kunnskap, kan skape økonomiske problemer for bøndene.  Uten bedre tilgang til testverktøy av mat som er potensielt farlig, hvor bøndene ikke kan undersøke maisen som produseres, vil gjøre bøndenes situasjon usikker. I tillegg er myndighetene tvunget til å konfiskere og ødelegge forurensede avlinger, noe som resulterer i ytterligere matmangel som forårsaker hungersnød og underernæring i deler av Kenya. Kampen mot aflatoksin gir derfor usikkerhet på selve feltet som er grunnlaget for undersøkelsene, nemlig matvaresikkerhet.

Akademiske interesser

Konstantin er interessert i kunnskapsproduksjon i usynlige og usikre forhold, blant annet i fremtiden, om menneskers helse og i toksikologiske sammenhenger. Hans forskningsinteresser omfatter epistemologier, spørsmål om (u)sikkerhet, kroppens antropologi og STS.

Bakgrunn

Konstantin studerte sosialantropologi, økonomi og Midtøsten ved Universitetet i Halle. Han mottok sin Bachelor of Science i Economics i 2017 med en avhandling med “Financing Health Care in Eastern Africa – A Comparison of the Development of WHO National Health Account Indicators from 1995 to 2013,”og fullførte sin Master of Arts i sosialantropologi i 2018 med avhandlingen “Knowledge on the Run: Epistemological Uncertainties in the Careers of Kenyan Long-Distance Runners.”I løpet av sine grunnskole- og kandidatstudier gjennomførte han feltarbeid i Benin, Sør-Etiopia, Vest-Østersjøen og Kenya. I september 2018 starter han som PhD-forsker med ANTHUSIA, et tverrfaglig forskningsprosjekt i Antropologi for menneskelig sikkerhet i Afrika finansiert av EUs Horizon 2020-program. Hans prosjekt tar opp spørsmål om giftig eksponering, landbruksproduksjon, forurensning og menneskelig sikkerhet med fokus på kunnskapsoppbygging relatert til nylige mugginfeksjoner av mais. Han forbereder for tiden sitt etnografiske feltarbeid, som skal finne sted i Meru, Kenya.

Samarbeide

Emneord: Kenya, Aspergillus flavuss, Mugginfeksjoner, Folkehelse, Hungersnød, Underernæring

Utvalgte publikasjoner

Utvalgte publikasjoner
Biehl, Konstantin (2018) "Knowledge on the Run: Epistemological Uncertainties in the Careers of Kenyan Long-Distance Runners." Working Paper Series DFG Priority Programme 1448: Adaptation and Creativity in Africa, Nr. 29. Leipzig and Halle.

Faglige interesser

Konstantin er interessert i kunnskapsproduksjon i usynlige og usikre forhold, blant annet i fremtiden, om menneskers helse og i toksikologiske sammenhenger. Hans forskningsinteresser omfatter epistemologier, spørsmål om (u)sikkerhet, kroppens antropologi og STS.


 
Publisert 4. okt. 2018 10:24 - Sist endret 2. feb. 2021 09:06

Prosjekter