Lena Gross

Stipendiat
Bilde av Lena Gross
English version of this page
Rom 718
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Tematisk: Politisk økologi,  Ressursforvaltning, Maktforhold, Kjønn, Skeiv teori, Psykisk helse og rus, Urfolk, Kolonialisme

Regionalt: Canada, Grønland, Norge

Prosjekt

I PhD-prosjektet mitt Magnifying Inequalities. Tales of land, labour, and belonging in the context of the oil sands industry in Northern Alberta, Canada skal jeg se på hvordan olje/tjæresand industrien i Alberta, Canada, har påvirket lokalbefolkningen. Ledende problemstillinger fokuserer på de lokale fremtoningene av tre globaliseringskriser, miljø - økonomisk- og identitetskrise,som er presentert i ERC prosjektet «Overheating. The three crises of globalisation» som er ledet av professor T.H. Eriksen. For mer informasjon, se engelske websidene.

Samarbeid

Del av NFR prosjektet "Energethics. Norwegian energy companies abroad.  Expanding the anthropological understanding of corporate social responsibility." ledet av professor Ståle Knudsen

 

Personlig Bakgrunn

Jeg har en Magister Artium grad i Sosialantropologi og Nordisk (2010) fra Albert-Ludwigs-Universitet Freiburg, Tyskland. Masteroppgaven min handler om sammenhang mellom maktforhold og personnavn i Nunavut (Canada) og hos Nordsami i Finnmark og Troms.

 

 

 


 

 

 

 

Emneord: Miljø, Makt, Ressursforvaltning, Canada, Grønland, Norge, Kjønn, Psykologisk antropologi, Rus, Skeiv teori, Kolonialisme, politisk økologi

Publikasjoner

 • Gross, Lena (2019). Wastelanding the Bodies, Wastelanding the Land: Accidents as Evidence in the Albertan Oil Sands, In Clinton Westman; Tara Joly & Lena Gross (ed.),  Extracting Home in the Oil Sands: Settler Colonialism and Environmental Change in Subarctic Canada.  Routledge.  ISBN 9780815356653.  4.
 • Westman, Clinton; Joly, Tara & Gross, Lena (2019). Introduction: At Home in the Oil Sands, In Clinton Westman; Tara Joly & Lena Gross (ed.),  Extracting Home in the Oil Sands: Settler Colonialism and Environmental Change in Subarctic Canada.  Routledge.  ISBN 9780815356653.  Introduction.

Se alle arbeider i Cristin

 • Westman, Clinton; Joly, Tara & Gross, Lena (ed.) (2019). Extracting Home in the Oil Sands: Settler Colonialism and Environmental Change in Subarctic Canada. Routledge.  ISBN 9780815356653.

Se alle arbeider i Cristin

 • Langford, Malcolm; Aguilar-Støen, Mariel; Carlson, Andreas; Gross, Lena & D'Amico, Giuliano (2019). Fra Internasjonalisering til Mangfold. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 85- 93 . doi: 10.18261
 • Gross, Lena (2018). Careless workers, wastelanded bodies, and colonial masculinity.
 • Gross, Lena (2018). Crisscrossing life. (In)visble lines of oil, power, and belonging in Northern Alberta, Canada.
 • Gross, Lena (2017). Extracting the Oil Sands – Magnifying Inequalities. Marginality and Belonging in Northern Alberta, Canada.
 • Gross, Lena (2016). (Uncomfortable) Solidarities Doubtable Belongings and Human and Non-human Relations in Alberta’s Tar/Oil Sands Region.
 • Gross, Lena (2016). Accidents As Evidence in the Albertan Oil/Tar Sands.
 • Gross, Lena (2016). Black dependency - How the petroleum industry has changed Canada.
 • Gross, Lena (2016). Walking the Line. Balancing research -, community- and personal interests in Canada’s tar sands.
 • Gross, Lena (2015). Spaces of restraints, spaces of freedom. The northern work camps as landscape in the tar/oil sands industry of Alberta.
 • Gross, Lena (2015). Uncomfortable Knowledge. Competing knowledge regimes in a changing environment in Northern Alberta, Canada.
 • Gross, Lena (2015). Working the Sands: Seasonal Time and Changing Expectations in the Albertan Oil/Tar Sands.
 • Gross, Katharina Lena (2012). Opening up the Arctic – literally speakingAn icebreaker between science and activism. Tvergastein : interdisciplinary journal of the environment.  2, s 7- 11

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. okt. 2012 15:20 - Sist endret 27. okt. 2018 18:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter