Karin Ahlberg

Bilde av Karin Ahlberg
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Egypt, Midtøsten og Middelhavet | Mer-enn-menneskelige-studier, migrasjon av Lessepsian/marine arter, Suezkanalen | Turismepolitikk, turistarbeidere, statsmannskunst, kuratering av nasjonalt selvbilde, markedsføring og informasjonspolitikk | Revolusjoner, etterspill og antropologisk kunnskapsproduksjon

Undervisning

Bakgrunn

Karin Ahlberg er sosialantropolog, som tok sin doktorgrad ved SOAS, University of London i 2017. Før hun begynte ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, hadde hun et postdoktorstipend ved Institutt for antropologi, University of Chicago og jobbet som forsker og foreleser ved Institutt for antropologi, Stockholms universitet. Doktorgradsavhandlingen hennes undersøker forviklinger mellom turisme, statsmannskunst og kuratering av nasjonalt selvbilde i sammenheng med det moderne Egypt. Hun samlet materiale til oppgaven i løpet av tjue måneder i Kairo i kjølvannet av revolusjonen i 2011.

Ahlbergs nye forskningsprosjekt utforsker livet etter Suez-kanalen og Lessepsian-migrasjonen fra et mer-enn-menneskelig-perspektiv. Parallelt gjør hun avhandlingen til et bokmanuskript med tittelen Brand New Egypt.

Emneord: Midtøsten, Egypt, Middelhavet, more-than-human, Migrasjon, statecraft, Revolusjon, tourism, marketing, Politisk antropologi, havet

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 30. aug. 2021 10:48 - Sist endret 18. okt. 2021 11:26