Jon Henrik Ziegler Remme

Førsteamanuensis
Bilde av Jon Henrik Ziegler Remme
English version of this page
Telefon 22 85 91 08
Mobiltelefon 91155660
Rom 708
Treffetider Tirsdag 14:00-16:00 og etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 OSLO Norge
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO Norge

Forskningsintereresser

Jon Henrik Ziegler Remme forskningsinteresser knytter seg til forholdene mellom mennesker, ikke-menneskelige vesener og materialitet. Remme har gjort flere feltarbeid i Ifugao, Filippinene, hvor han har studert animistiske ritualer, forhold mellom mennesker, dyr og ånder og konvertering til pinsebevegelsen. I den senere tid har Remme dreid forskningsinteressene sine mer i retning av miljøspørsmål hvor han særlig er opptatt av måtene mennesker og samfunn er sammenvevd på ulike måter med marint liv. Remme utforsker disse spørsmålene blant annet gjennom etnografisk forskning på hummerfiske og hummerforvaltning langs norskekysten. Remme utvikler for tiden også et større komparativt prosjekt som ser på endringer i sosio-marine relasjoner som følge av klimaendringer hvor etnografisk forskning av hummerfiske i Maine, US, er sentralt.

Remmes publikasjoner inkluderer blant annet følgende bøker:

       

Faglige interesseområder

Tematisk: Ritualer, religion, symboler, semiotikk, tabuer, slektskap, personbegreper, sosial organisasjon, kristendom, filosofi, ontologi, epistemologi, miljø, klima, hav og fiskeri, menneske-dyrrelasjoner.

Regionalt: Filippinene, Sørøst-Asia, Norge, USA

Verv

Undervisningsleder ved Sosialantropologisk institutt

Undervisning

Vår 2019

SOSANT1090 Antropologiens historie

Emneord: Ritualer, Religion og ritualer, Kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer, Personhood, Symboler, Domestisering

Publikasjoner

 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Chronically unstable ontology: Ontological dynamics, radical alterity, and the "otherwise within". In Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference (Bertelsen and Bendixsen, eds.). Palgrave Macmillan.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Actualizing spirits: Ifugao animism as onto-praxis. In Animism in Southeast Asia. London: Routledge
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). A dispositional account of causality: From herbal insecticides to anthropological theories on emergence and becoming. Anthropological Theory. 14(4), s. 405-421
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Pigs and Persons in the Philippines: Human-Animal Entanglements in Ifugao Rituals. Lanham: Lexington Books.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Den ontologiske vendingen i antropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24(1), s. 6-24
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Mellom potensialitet og aktualitet: Bā’is ontologiske transformasjon i Ifugao. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. ISSN 1501-9934. (2), s 75- 97
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Separating Encounters: Tangency in an inter-religious encounter in Ifugao, the Philipppines. Anthropos. 107(2), s. 427-434
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Hvordan et insektmiddel virker: polygen og disposisjonell kausalitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 22(3-4), s 223- 234
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Review of Verbal arts in Philippine indigenous communities. Poetics, society, and history. Anthropos.106(2)
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Review of The art of not being governed. An anarchist history of upland Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies.42(2), s 344-347
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Ritualer, mord og mislykkede overføringer. Dynamikken i forholdet mellom tilbakeholding og artikulering av rituell kunnskap blant ifugao. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  18(1), s 39- 46
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2006). Om tangens og meningsgenererende prosesser i et begravelsesrituale i Ifugao, Nord-Luzon, Filippinene. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  17(2), s 144- 154
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2021). Trans-Temporal pigs: Humans, spirits and the temporal multiplicity of pigs in Ifugao, the Philippines. Anthropozoologica. ISSN 0761-3032. 56(7), s. 105–116. doi: 10.5252/anthropozoologica2021v56a7.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2021). The Instability of Values: Tradition, Autonomy and the Dynamics of Sociality in the Philippine Highlands. Anthropological Forum: a journal of social anthropology and comparative sociology. ISSN 0066-4677. doi: 10.1080/00664677.2021.1875196.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2019). The Problem with Presence: The Ambiguity of Mediating Forms in Ifugao Pentecostal Rituals. Ethnos. ISSN 0014-1844. doi: 10.1080/00141844.2019.1650791.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler & Martin, Keir James Cecil (2019). The Ambiguities of Rituals: Introduction. Ethnos. ISSN 0014-1844. s. 1–14. doi: 10.1080/00141844.2019.1699142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2019). Harold C. Conklin: Atlas of Multispecies Relations in Ifugao. Ethnos. ISSN 0014-1844. doi: 10.1080/00141844.2019.1580305. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2018). Pigs and spirits in Ifugao: A cosmological decentering of domestication. I Swanson, Heather Anne; Lien, Marianne Elisabeth & Ween, Gro Birgit (Red.), Domestication Gone Wild: Politics and practices of multispecies relations.. Duke University Press. ISSN 978-0-8223-7126-7. s. 50–71.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2017). Ethnographies Returned: The Mobilisation of Ethnographies and the Politicisation of Indigeneity in Ifugao, the Philippines. I Kraft, Siv Ellen & Johnson, Greg (Red.), Handbook of Indigenous Religion(s). Brill Academic Publishers. ISSN 9789004346697. s. 294–308. doi: 10.1163/9789004346710_019.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2017). Human at risk: Becoming human and the dynamics of extended sociality. I Remme, Jon Henrik Ziegler & Sillander, Kenneth (Red.), Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-17920-2. s. 54–67. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remme, Jon Henrik Ziegler & Sillander, Kenneth (2017). Introduction: Extended sociality and the social life of humans. I Remme, Jon Henrik Ziegler & Sillander, Kenneth (Red.), Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-17920-2. s. 1–25. doi: 10.1017/9781316831908.001.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2017). The dynamics of lennawa: Exchange, sharing and sensorial techniques for managing life substances in Ifugao. Asiatische Studien - Études Asiatiques. ISSN 0004-4717. 71(1), s. 327–351. doi: 10.1515/asia-2015-0032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Chronically unstable ontology: Ontological dynamics, radical alterity, and the "otherwise within". I Bertelsen, Bjørn Enge & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (Red.), Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-40474-5. s. 113–133. doi: 10.1007/978-3-319-40475-2_5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Review of The Empty Seashell: Withcraft and Doubt on an Indonesian Island. Magic, Ritual, and Witchcraft. ISSN 1556-8547. 11(1), s. 146–149.
 • Remme, Jon Henrik (2016). Actualizing spirits: Ifugao animism as onto-praxis. I Arhem, Kaj & Sprenger, Guido (Red.), Animism in Southeast Asia. Routledge. ISSN 9780415713795.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Sanselige transformasjoner: For en multisensorisk perspektivisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 25(3-4), s. 208–225.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). A dispositional account of causality: From herbal insecticides to theories of emergence and becoming. Anthropological Theory. ISSN 1463-4996. 14(4), s. 405–421. doi: 10.1177/1463499614552738.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Den ontologiske vendingen i antropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 24(1), s. 6–24.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Mellom potensialitet og aktualitet: Bā’is ontologiske transformasjon i Ifugao. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 75–97.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Separating Encounters Tangency in an Interreligious Encounter in Ifugao, the Philippines. Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. ISSN 0257-9774. 107(2), s. 427–434.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Hvordan et insektmiddel virker: polygen og disposisjonell kausalitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 22(3-4), s. 223–234.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Ritualer, mord og mislykkede overføringer. Dynamikken i forholdet mellom tilbakeholding og artikulering av rituell kunnskap blant ifugao. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 18(1), s. 39–46.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2006). Om tangens og meningsgenererende prosesser i et begravelsesrituale i Ifugao, Nord-Luzon, Filippinene. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 17(2), s. 144–154.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2005). Rituals, murder, and failed transmissions. The dynamics of retention and articulation of Ifugao ritual knowledge. I Dahlin, Johanna; Darbandi, Chimen; Erdal, Silje Førland; Kennedy, Audhild Lindheim; Linderud, Hilde Tanggaard; Nordfeldt, Cecilie; Pettersen, Morten Kjeldseth & Wilm, Johannes (Red.), Betwixt and Between. Sosialantropologistudentenes årbok. Årboksredaksjonen 2005. ISSN 82-90835-09-4. s. 215–232.

Se alle arbeider i Cristin

 • Remme, Jon Henrik Ziegler & Sillander, Kenneth (2017). Human Nature and Social Life: Perspectives on Extended Sociality. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-17920-2. 214 s.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Pigs and Persons in the Philippines: Human-Animal Entanglements in Ifugao Rituals. Lexington Books. ISBN 978-0739190418. 166 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2022). Living with whales and lobsters: Commoning and the volumization of space in the Gulf of Maine.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2022). Review of Cutting Cosmos: Masculinity and Spectacular Events among the Bugkalot. The Asia Pacific Journal of Anthropology. ISSN 0314-9099. doi: 10.1080/14442213.2022.2070093.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2022). Seatimes: Exploring Temporalities in Human-Marine Contact Zones.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2022). What if fishing is...? Speculative ecographies of Maine's more-than-human seascapes.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2022). Stinky entrapments, visions of care, and the affordances of hearing: Exploring the sensory politics of human-lobster relations.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2021). Trapcams of care: Digital affectivity in human-lobster-trap relations.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2020). Review of Revaluing coastal fisheries: how small boats navigate new markets and technology. Ethnos. ISSN 0014-1844. doi: 10.1080/00141844.2020.1737559.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2020). Digital teaching: Experiences from University of Oslo.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2019). Marine dislocations: An anthropology of livelihoods and an underwater refugee crisis.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2018). The values of a murder: Values and the topographies of socialities.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2018). Ønsker ikke "kristent" kommunevåpen. [Avis]. Vårt Land.
 • Bjelland, Anne Karen; Haram, Liv & Remme, Jon Henrik Ziegler (2017). NAT prisen 2016.
 • Styve, Kyrre & Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Forskar på hummerfiske. [Avis]. Vestnytt.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Review of The Multispecies Salon (E. Kirksey, ed.), Duke University Press, 2014. Journal of the Royal Anthropological Institute. ISSN 1359-0987. 22(2), s. 433–434. doi: 10.1111/1467-9655.12413.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2016). Review of Tuked Rini, Cosmic Traveller: Life and Legend in the Heart of Borneo (M. Janowski). Sojourn. ISSN 0217-4472. 31(1), s. 325–327.
 • Remme, Jon Henrik (2015). Anmeldelse av 2001 and Counting: Kubrick, Nietzsche, and Anthropology (Bruce Kapferer). Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 26(3-4), s. 314–316.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2015). God's other within: The precarity of divine emergence in Ifugao Sunday services.
 • Remme, Jon Henrik (2015). Ontology - chronically unstable: Ontological dynamics and the 'difference within'.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). The ritual time-machine: Ontological dynamics in Ifugao sacrificial rituals.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Ifugao native pigs: Becoming with the otherwise.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). The Passion Event: Time, Aesthetics and Perspectives in Ifugao Sacrificial Rituals.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Transformasjonens komparative annerledeshet.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). The passion event: Time, virtuality and sacrifice in Ifugao rituals.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Containing lennāwa: Relational techniques for sustaining life in Ifugao, the Philippines.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2014). Review of "Missionary Impositions: Conversion, Resistance, and Other Challenges to Objectivity in Religious Ethnography". Journal of Anthropological Research. ISSN 0091-7710. 70(2).
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Demonic CD-players and bones refusing to become bones: Objects and ontological transformations in Ifugao, the Philippines.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Intervju, Norgesglasset. [Radio]. NRK P1.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Intervju, Tyfon i opprørt landskap. [Avis]. Morgenbladet.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Dagsnytt Atten. [TV]. NRK2.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Colliding expectations to an indigenous religion: What anthropological theory does to Ifugao animism.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Manifesting God: Conversion as ontological transformation in Ifugao Pentecostalism.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). Vilje og motvilje i deltagende observasjon: Noen etiske refleksjoner.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2013). At the other side of religion: Animism and its perspectival others in Ifugao.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Review of Anarchic Solidarity: Autonomy, equality, and fellowship in Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies. ISSN 0022-4634. 43(3), s. 542–545.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Hva skjer når åndetilbedere blir pinsevenner? Religiøse ritualer hos gamle hodejegere på Filippinene. [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Anarchic solidarity: Autonomy, equality, and fellowship in Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies. ISSN 0022-4634. 43(3), s. 542–545. doi: 10.1017/S0022463412000483.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Born to be wild: from depleted to excessive biodiversity in Norwegian lobster sea ranching.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Bokomtale: Katrine Fangen, Deltagende observasjon, 2. utgave. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 22(3-4), s. 267–268.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Enacting God in an Ifugao Pentecostal Sunday service: Aesthetics, virtuality and onto-praxis.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Å høre sammen: Ifugao auditiv perspektivisme.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). Review of Verbal Arts in Philippine Indigenous Communities: Poetics, Society, and History (Herminia Meñez Coben). Anthropos: Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. ISSN 0257-9774. 106(2).
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2011). The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. Journal of Southeast Asian Studies. ISSN 0022-4634. 42(2), s. 344–347. doi: 10.1017/S0022463411000117.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2010). Reproducing subjects: Pigs and signs of life among the Ifugao, the Philippines.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2010). Ifugao animism: rethinking religious practices in northern Luzon, the Philippines.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2010). Hvorfor døde Mario? Et foredrag om fotografi blant ifugaoene på Filippinene.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2008). Changing religious landscapes: Pentecostalism in Ifugao.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Der de døde lever videre. Jordens Folk. ISSN 0021-7484. 42(1), s. 24–29.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Signifikante relasjoner: ritualer og personbegrep blant ifugao, Filippinene.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Landscape, knowledge, and the introduction of Pentecostalism in Ifugao.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Separating encounters: tangent religions in an Ifugao burial ritual.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2007). Semantikk, pragmatikk og duplekse tegn.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2006). "Musikk i norsk reklame", som del av boken: "Normalitet" / Thomas Hylland Eriksen og Jan-Kåre Breivik (red.)Oslo: Universitetsforlaget 2006. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-01062-8.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2005). En kompleks begravelse. Et case om et møte mellom ulike tro- og kunnskapssystemer blant Ifugaoene, Nord-Luzon, Filippinene.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2005). Ifugao, Nord-Luzon, Filippinene.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2004). Discourses on personhood among the Ifugao, Northern Luzon, the Philippines.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2012). Manifesting Potentials: Animism and Pentecostalism in Ifugao, the Philippines. University of Oslo.
 • Remme, Jon Henrik Ziegler (2006). Significant Relations. Ritual and person among the Ifugaos. Sosialantropologisk Institutt, UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 9. mai 2019 09:46