hvike

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesseområder

Regionalt: Norge, Norden, Europa

Tematisk: Norsk/nordisk kultur, modernisering og utvikling, politisk antropologi, staten, byråkrati/organisasjoner, språk/kommunikasjon, kognitiv antropologi

Bakgrunn

Halvard Vike er for tiden involvert i ulike forskningsprosjekter. De omfatter blant annet velferdspolitiske temaet (med vekt på relasjonene mellom den sentrale stat, kommunene og helse- og omsorgstjenestene), lokaldemokratiets vilkår i Norge, kognitiv antropologi og politisk kultur. Vike har fra 2003-2009 vært leder for Norsk antropologisk forening.

Halvard Vike har utgitt en lang rekke artikler og bøker på norsk og engelsk om kulturanalytiske temaer (modernitet, lokalsamfunn, lokalpolitikk, politisk kultur, nordisk etnografi, moderne organisasjoner, kognitiv antropologi, identitet, globalisering, multikulturalisme m.m.) og har drevet utbredt formidlingsvirksomhet. Formidlingsarbeidet omfatter blant annet to TV-serier for NRK om lokalpolitikk samt foredrag av vitenskapelig, populærvitenskapelig og anvendt art.

Han bidro til Makt- og demokratiutredningen (1998-2003) med boken "Maktens samvittighet: Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten" (Gyldendal Akademisk 2002, med Heidi Haukelien, Runar Bakken, Arne Brinchmann og Randi Kroken). En oppfølger av denne boken kom i 2004: "Velferd uten grenser: Den norske velferdsstaten ved veiskillet" (Akribe Forlag). I 2008 utgav han boken ”Nye kulturstudier” (Spartacus) sammen med tre nordiske kolleger, og i 2009 ”Over profesjonelle barrierer” (Gyldendal Akademisk) med tre norske kolleger. I 2009 kommer dessuten et bidrag med tittelen ”Cultural models, power, and hegemony” i boken ”A Companion to Cognitive Anthropology” (Wiley-Blackwell).

Undervisning

Emneord: Politikk, Norden, Historisk antropologi, Nordisk kultur, Europa, Kognitiv antropologi, Makt

Publikasjoner

 • Vike, Halvard (2018). Barn og kjærlighet i sentraliseringens tid, I: Randi Kroken (red.),  Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03068-5.  Kapittel 9.  s 136 - 151
 • Vike, Halvard (2018). Street-level bureaucracy and crosscutting cleavages in municipal worlds, In Haldor Byrkjeflot & Fredrik Engelstad (ed.),  Bureaucracy and Society in Transition: Comparative Perspectives.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78743-284-0.  Part II 4th Chapter.  s 245 - 263
 • Aarsæther, Nils & Vike, Halvard (2017). Territory vs. function: ambitions and tensions in the creation of a new urban neighbourhood, In  Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe.  Routledge.  ISBN 9781472477002.  Ch 9.  s 155 - 170
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente & Vike, Halvard (2017). Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen; Mary Bente Bringslid & Halvard Vike (ed.),  Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-59790-4.  1.  s 1 - 44
 • Vike, Halvard (2017). The Protestant Ethic and the Spirit of Political Resistance: Notes on the Political Roots of Egalitarianism in Scandinavia, In Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen; Mary Bente Bringslid & Halvard Vike (ed.),  Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-59790-4.  Chapter 5.  s 111 - 133
 • Vike, Halvard & Haukelien, Heidi (2017). Family Therapy and Holistic Complexity—An Ethnographic Approach to Therapeutic Practice in a Norwegian Psychiatric Clinic, In Terje Tilden & Bruce E. Wampold (ed.),  Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist..  Springer.  ISBN 978-3-319-50674-6.  kapittel.  s 173 - 187
 • Vike, Halvard (2016). Antropologien og den skandinaviske velferdsstaten. Tidsskriftet antropologi.  ISSN 0906-3021.  s 5- 10
 • Vike, Halvard (2016). Omsorgens frihet, I: Halvard Vike; Jonas Debesay & Heidi Haukelien (red.),  Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205464476.  Kapittel 9.  s 193 - 210
 • Vike, Halvard; Debesay, Jonas & Haukelien, Heidi (2016). Betingelsene for profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring, I: Halvard Vike; Jonas Debesay & Heidi Haukelien (red.),  Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205464476.  kapittel 1.
 • Vike, Halvard; Debesay, Jonas & Haukelien, Heidi (2016). Grasrotbyråkratiets historisk-politiske forankring, I: Halvard Vike; Jonas Debesay & Heidi Haukelien (red.),  Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205464476.  kapittel 2.  s 40 - 54
 • Vike, Halvard & Haukelien, Heidi (2016). Omsorgens grenser, I: Cecilie Elisabeth Basberg Neumann; Nina Olsvold & Tove Thagaard (red.),  Omsorgsarbeidets sosiologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016307.  Kapittel 9.  s 215 - 242
 • Garthus-Niegel, Kristian; Oppedal, Brit & Vike, Halvard (2015). Semantic Models of Host-Immigrant Relations in Norwegian Education Policies. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(1), s 48- 71 . doi: 10.1080/00313831.2014.996593
 • Vike, Halvard (2015). Likhetens natur. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 7- 21 Vis sammendrag
 • Debesay, Jonas; Harsløf, Ivan; Rechel, Bernd & Vike, Halvard (2014). Dispensing emotions: Norwegian community nurses' handling of diversity in a changing organizational context. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  119, s 74- 80 . doi: 10.1016/j.socscimed.2014.08.025 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Debesay, Jonas; Harsløf, Ivan; Rechel, Bernd & Vike, Halvard (2014). Facing diversity under institutional constraints: Challenging situations for community nurses when providing care to ethnic minority patients. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  70(9), s 2107- 2116 . doi: 10.1111/jan.12369
 • Vike, Halvard (2014). Teoretiske fattigdomsutfordringer i sosialantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 250- 253
 • Vike, Halvard (2013). Egalitarisme og byråkratisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(3-4), s 181- 193
 • Vike, Halvard (2013). ElefANT i rommet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(2), s 134- 135
 • Vike, Halvard (2013). The instrumental gaze: The case of Public sector reorganisation, In Christina Garten & Anette Nyquist (ed.),  Organisational Anthropology:Doing Ethnography in and among Complex Organisations.  Pluto Press.  ISBN 9780745332475.  Section Two:Policy Arenas.  s 120 - 136
 • Vike, Halvard (2013). Utopian Time and Contemporary Time:Temporal Dimensions of Planning and Reform in the Norwegian Welfare State, In Simone Abram & Gisa Weszkalnys (ed.),  Elusive Promises: Planning in the Contemporary World.  Berghahn Books.  ISBN 978-0-85745-915-2.  Chapter One.  s 35 - 57
 • Vike, Halvard (2012). «Hvis hele verden var et fremmed land» - Noen analytiske linjer i Thomas Hylland Eriksens forfatterskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 85- 93
 • Vike, Halvard (2012). Varianter av vest - europeiske statsformasjoner. Utkast til en historisk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (3), s 126- 142
 • Vike, Halvard (2011). Cultural Models, Power, and Hegemony, In David B Kronenfeldt; Giovanni Brennardo; Victor C de Munck & Michael D. Fischer (ed.),  A Companion to Cognitive Anthropology.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781444394931.  Part Four Cognitive Anthropology and Other Disciplines.  s 376 - 392
 • Vike, Halvard (2010). Reidar Grønhaugs metode-en kraftlinje i norsk sosialantropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (4), s 211- 222
 • Vike, Halvard & Eide, Ketil (2009). Epilog, I: Kjetil Eide (red.),  Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39239-7.  Etterord.  s 231 - 236
 • Eide, Ketil & Vike, Halvard (2009). Epilog, I: Marianne Rugkåsa; Ketil Eide; Naushad Ali Qureshi & Halvard Vike (red.),  Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205392397.  Bokkapittel.  s 231 - 236
 • Vike, Halvard (2009). L'état de la morale et la morale de l'État. Ethnologie Française.  ISSN 0046-2616.  (2), s 311- 321
 • Vike, Halvard & Eide, Ketil (2009). Kulturanalyse, minoritetsperspektiv og psykososialt arbeid, I: Marianne Rugkåsa; Ketil Eide; Naushad Ali Qureshi & Halvard Vike (red.),  Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205392397.  1.  s 13 - 37
 • Vike, Halvard (2008). Fremveksten av norsk sosialantropologi: En introduksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2-3), s 158- 159
 • Vike, Halvard (2008). Identitet, globalisering og multikulturalisme, I:  Nye kulturstudier.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0039-5.  Kapittel 4.  s 139 - 191
 • Vike, Halvard (2007). Kvinnelig bemanning – og dugnaden i velferdsstaten. Sykepleielederen.  ISSN 0807-7002.  (2)
 • Vike, Halvard (2004). Folkevalgtes muligheter i regionalt utviklingsarbeid, I: T Selstad; Halvard Vike & J Amdam (red.),  Regionalt utviklingsarbeid og utviklingsaktørar.  Møreforskning.  ISBN 82-7692-217-1.  Forskningsrapport nr. 59.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vike, Halvard (2018). Politics and bureaucracy in the norwegiaan welfare state. An anthropological Approach. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-64136-2.  189 s.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente & Vike, Halvard (ed.) (2017). Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-59790-4.  357 s.
 • Vike, Halvard & Haukelien, Heidi (2017). Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48477-1.  241 s.
 • Vike, Halvard; Debesay, Jonas & Haukelien, Heidi (red.) (2016). Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205464476.  224 s.
 • Vike, Halvard; Rovde, Olav; Agøy, Nils Ivar; Schrumpf, Ellen; Rian, Øistein; Skobba, Ingvar & Holm, Jan (2014). Telemarks historie.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245014068.  1300 s.
 • Scott Sørensen, Anne; Høystad, Ole Martin; Bjurström, Erling & Vike, Halvard (2010). Nye kulturstudier : teorier og temaer. Tiderne skifter.  ISBN 9788779734388.  415 s.
 • Vike, Halvard; Bjurstöm, Erling; Høystand, Ole Martin & Sørensen, Anne Scott (2010). Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Spartacus.  ISBN 978-87-7973-438-8.  415 s.
 • Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil; Qureshi, Naushad Ali & Vike, Halvard (red.) (2009). Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososial arbeid med barn og unge. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205392397.  245 s.
 • Scott Sørensen, Anne; Høystad, Ole Martin; Bjurstrøm, Erling & Vike, Halvard (2008). Nye kulturstudier : en innføring. Spartacus.  ISBN 978-82-304-0039-5.  315 s.
 • Vike, Halvard; Sørensen, Anne Scott; Høysand, Ole Martin & Bjurström, Erling (2008). Nye kulturstudier. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0039-5.  315 s.
 • Vike, Halvard (2004). Velferd uten grenser. Den norske verferdsstaten ved veiskillet. Akribe Forlag.  ISBN 82-7950-089-8.  237 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haukelien, Heidi & Vike, Halvard (2018). Psykoterapeutiske offentligheter. Et sosialantropologisk blikk på familieterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad.. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  46(03), s 228- 246 . doi: 10.18261/issn.0807-7487-2018-03-07 Vis sammendrag
 • Schia, Niels Nagelhus; Vike, Halvard & Neumann, Iver B. (2015). Peacebuilding, Ownership, and Sovereignty from New York to Monrovia: A multi-sited Ethnographic Approach. Vis sammendrag
 • Vike, Halvard (2015). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2), s 195- 197
 • Vike, Halvard (2015). Frivillig innsats er ikke velferds­statens redning. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.
 • Debesay, Jonas; Harsløf, Ivan; Vike, Halvard & Rechel, Bernd (2014). Dispensing emotions: Norwegian community nurses’ handling of diversity amidst increasing time constraints.
 • Vike, Halvard (2013). Witoszek, Nina: The origins of the «Regime of Goodness»: Remapping the cultural history of Norway. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  24(1), s 76- 78
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun; Haukelien, Heidi; Vike, Halvard & Møller, Geir Holtan (2011). Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling.
 • Sverdrup, Thomas; Aarsæther, Nils & Vike, Halvard (2011). Tjenester og partnerskap på Fornebu. En studie av Hundsund og Storøya grendesenter.
 • Vike, Halvard (2010). Dialektikeren fra Senja. Et intervju med Ottar Brox. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  21(1), s 46- 59
 • Haukelien, Heidi; Vike, Halvard & Bakken, Runar (2009). Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenestene : evaluering av prosjektet Etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesten.
 • Vike, Halvard (2006). Grasrotbyråkratiet i velferdsstaten.
 • Vike, Halvard (2006). Kommunale dilemmaer.
 • Vike, Halvard (2006). Kommunen og kompetanseutfordringer i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Vike, Halvard (2006). Kommunen og staten i velferdsstaten.
 • Vike, Halvard (2006). Kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Vike, Halvard (2006). Kvinnelig bemanning i velferdsstaten.
 • Vike, Halvard (2006). Likhet, konformitet og integrasjon i Norge.
 • Vike, Halvard (2006). Likhet, konformitet og integrasjon: Kulturelt mangfold i Norge.
 • Vike, Halvard (2006). Likhet, konformitet og integrasjon: Kulturelt mangfold i Norge.
 • Vike, Halvard (2006). Likhet, konformitet og integrasjon: Kulturelt mangfold i Norge.
 • Vike, Halvard (2006). Lokaldemokrati og politisk deltakelse.
 • Vike, Halvard (2006). Maktens samvittighet: Om kommunal styring.
 • Vike, Halvard (2006). "Norsk"kultur og integrasjonsutfordring.
 • Vike, Halvard (2006). Offentlig sektor: en organisasjon uten grenser?.
 • Vike, Halvard (2006). Politiske ambisjoner og praktiske muligheter i integrasjonsarbeidet.
 • Vike, Halvard (2006). Profesjonalitet i sykepleien.
 • Vike, Halvard (2006). ”Tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet i pleie- og omsorgssektoren i kommunene”.
 • Vike, Halvard (2006). Velferd uten grenser: Velferdsstaten ved veiskillet.
 • Vike, Halvard (2005). Arbeid i effektivitetens tid.
 • Vike, Halvard (2005). Desentralisering av dilemma.
 • Vike, Halvard (2005). Det kommunalpolitiske dilemma.
 • Vike, Halvard (2005). Dilemmaer i verferdsstaten.
 • Vike, Halvard (2005). Effektivitet og grenser.
 • Vike, Halvard (2005). Førstelinjen i verferdsstaten.
 • Vike, Halvard (2005). Grenseløse organisasjoner.
 • Vike, Halvard (2005). Grenseløst arbeide.
 • Vike, Halvard (2005). Grenser for staten.
 • Vike, Halvard (2005). I opplysningens tjeneste.
 • Vike, Halvard (2005). Identitet og engasjement i lokalpolitikken.
 • Vike, Halvard (2005). Kommunal styring?.
 • Vike, Halvard (2005). Kommunal styring og statlig kontroll.
 • Vike, Halvard (2005). Kommunale styringsdialoger.
 • Vike, Halvard (2005). Kvinnelig bemanning.
 • Vike, Halvard (2005). Lokalpolitisk kultur i Norge.
 • Vike, Halvard (2005). Lokalpolitiske scenarier.
 • Vike, Halvard (2005). Maktens samvittighet.
 • Vike, Halvard (2005). Modernitetens karneval. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 49- 51
 • Vike, Halvard (2005). Norsk politisk kultur.
 • Vike, Halvard (2005). Planlegging ved reisens slutt.
 • Vike, Halvard (2005). Politikk, penger og fag.
 • Vike, Halvard (2005). Velferd uten grenser.
 • Vike, Halvard (2005). Velferdskommunen.
 • Selstad, T; Vike, Halvard & Amdam, J (red.) (2004). Regionalt utviklingsarbeid og utviklingsaktørar.
 • Vike, Halvard & Hauklien, Heidi (2004). Autonomi, ansvar og legitimitet i lokalpolitikken. Arbeidsrapport nr. 21.
 • Vike, Halvard; Hauklien, Heidi & Bakken, Runar (2004). Kvinnelig bemanning. Om vilkårene for kvalitet og fagutøvelse pleie- og omsorgstjenestene.
 • Vike, Halvard & Henningsen, Erik (2004). Monsterbedriften. Om effektivisering av offentlige organisasjoner.
 • Amdam, Jørgen; Selstad, Tor & Vike, Halvard (2004). Regionalt utviklingsarbeid og utviklingsaktørar. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. 59.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 10. mai 2017 11:08