Henrik Sinding-Larsen

Forsker
Bilde av Henrik Sinding-Larsen
Telefon +47-22180199
Brukernavn
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Sinding-Larsens utdanning fra de tre fakultetene HF, SV og MN er utgangspunktet for hans interesse for radikal tverrfaglighet på tvers av biologi, samfunnsvitenskap og historisk-filosofiske perspektiver. En viktig inspirasjonskilde har vært antropologen Gregory Bateson som var brobygger mellom antropologi, psykologi, biologi og kybernetikk.
Undertittelen på Sinding-Larsens magistergradsavhandlingen var: ”Et antropologisk perspektiv på norsk folkemusikk og dans gjennom skiftende materielle, sosiale og ideologiske betingelser fra nasjonalromantikken og fram til i dag.”. Og nettopp samspillet mellom ”materielle, sosiale og ideologiske betingelser” har fortsatt å være en hovedinteresse, noe som på mange måter svarer til det eldre antropologiske idealet om ”holisme”.

Arbeidet i hans stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for informatikk (UiO) var knyttet til forholdet mellom systembeskrivelsesspråk, teknologi og sosial organisasjon. Doktorgradsarbeidet (avbrutt pga langvarige helsebegrensninger) kombinerte disse perspektivene i en generell teori om kulturell evolusjon karakterisert som eksternalisering.
Sinding-Larsen har siden 2006 gjenopptatt arbeidet med å forstå teknologiens (og i en videre betydning materialitetens) rolle i kulturevolusjon, hvordan ny teknologi både skaper ny autonomi og nye avhengigheter, og hvordan spenningsforholdet mellom autonomi og avhengighet er drivkrefter i globaliseringen. Sentralt er også spørsmålet om menneskers avhengighet av et bærekraftig forhold til sin økologiske nisje og deres paradoksale ødeleggelse av den samme bærekraften. Det faglige interessefeltet i Culcom-prosjektarbeidet var konsentrert om temaene religion/sekularisering og raser/rasisme. Aktuell (2010) forskning i Alnaprosjektet handler om natur- og miljøengasjement som en mulig kilde til både integrering og segregering i en flerkulturell bydel i Oslo. 

Bakgrunn

2007-2010 forsker, forskningsprogrammet Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge), UiO.
1986-1990 Universitetsstipendiat og deltager i dr. polit. programmet ved Institutt for sosialantropologi, UiO. (avbrutt pga sykdom).
1986-87 NAVF-stipendiat i KULT-programmet.
1983-1986 Vitenskapelig assistent ved Institutt for informatikk, UiO.
1983 Magistergrad i sosialantropologi med støttefagene fransk MF og 25 vekttall matematikk, kjemi, biologi og informatikk. Alle fra UiO.
 

Emneord: Kulturbegreper, Globalisering, Miljø, Vitenskapsteori, Norge
Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 10. feb. 2021 10:19

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter