Harald Beyer Broch

Professor emeritus

Omtale

Broch har gjort feltarbeid i Canada, Indonesia og Norge. For tiden arbeider han særlig med materiale samlet under 15 måneders feltarbeid med kystfiskere i Nordland. Problemstillinger er knyttet til hva det er som skaper livskraftige fiskeribaserte lokalsamfunn, rekruttering til fiskeryrket, sjarken som arbeidsplass og holdninger til og bruk av naturressurser.

Broch håper også å avslutte analysen av et innsamlet materiale om barneidrett med spesielt fokus på aldersbestemt håndball for jenter og gutter.

Et par artikler basert på egent komparativt materiale om jakt, fiske fangst og holdninger til natur og naturforvaltning er også på planleggingsstadiet. 

Faglige interesseområder

Tematisk: Økologisk antropologi (tilpassingsstudier, jakt/fangst, maritime studier, småskalasamfunn), studier av sosialisering, kognitiv antropologi, psykologisk antropologi (skjemateori, narrativanalyse, symboler, meningsdannelse, kjønn), idrett i samfunn. 

Regionalt: Lokalsamfunnsstudier (generelt og komparativt), Nord-Amerika, Skandinavia, Norge og Sydøst-Asia.

Undervisning: Broch underviste i emnene Sosant 2540 Psykologisk antropologi og Sosant 2515 Naturens makt og avmakt.

Emneord: Natur/kultur, Økologisk antropologi, Canada, Kystkultur, Psykologisk antropologi, Barneidrett, Norge, Asia

Publikasjoner

 • Broch, Harald Beyer (2016). "Du må ha troen for å lykkes" : tro og praksis blant nordnorske kystfiskere i det 21. århundre. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  15(1), s 73- 90
 • Broch, Harald Beyer (2014). Sanser i samspill: Glimt fra sjarkfiske i Nord-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  25(3-4), s 151- 165
 • Broch, Harald Beyer (2013). Monkfish Mysteries. A Narrative Analysis of Place-making and Knowledge Production among North Norwegian Fishermen. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  30(1), s 60- 74 . doi: 10.1080/08003831.2013.768055
 • Broch, Harald Beyer (2013). Social resilience - local responses to changes in social and natural environments. Maritime Studies.  ISSN 1872-7859. . doi: 10.1186/2212-9790-12-6
 • Broch, Harald Beyer (2012). In Times of Change: Cultural Responses to Natural and Social Environment in Nordland, Norway, In Jahn Petter Johnsen; Courtney Carothers; Keith R. Criddle; Catherine P. Chambers; Paula J. Cullenberg; James A. Fall; Amber H. Himes-Cornell; Nicole S. Kimball; Charles R. Menzies & Emilie S. Springer (ed.),  Fishing People of the North; Cultures, Economies, and Management Responding to Change.  Alaska Sea Grant.  ISBN 9781566121712.  Kapittel under bolken."Human-Environment Relationships".  s 11 - 28
 • Broch, Harald Beyer (2011). Comments on the World in Which They Live: A Narrative-Theory Approach to Meaning-Making Among Young Girls on Timpaus Island, Indonesia. Asian Anthropology.  ISSN 1683-478X.  10, s 19- 45
 • Broch, Harald Beyer (2009). Tracks that Matter: On Space, Place and Hare Indian Ethnobiology with special reference to the Marten (Martes americana). Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  26(1), s 77- 95 . doi: 10.1080/08003830902951540
 • Broch, Harald Beyer (2008). Gender and Matinen Dogs. Asian Anthropology.  ISSN 1683-478X.  7, s 57- 77
 • Broch, Harald Beyer (2006). Magi, tro og praksis på vågehvalfangst i Nordsjøen. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  17(2), s 97- 104, 176
 • Broch, Harald Beyer (2005). Hunting, Selfhood and National Identity, In  Marine mammals and northern cultures.  CCI Press.  ISBN 1-896445-26-8.  Chapter 4.  s 91 - 131
 • Broch, Harald Beyer (2005). Perceptions of Nature, In  Marine mammals and northern cultures.  CCI Press.  ISBN 1-896445-26-8.  Chapter 5.  s 131 - 173
 • Broch, Harald Beyer (2005). Den uberegnelige naturen – hvor uberegnelig? Antropologiske refleksjoner over vann. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (Årg. 16, nr 2/3), s 132- 141
 • Broch, Harald Beyer (2004). Balatindak: War-dance in a modern context at Timpaus, Central Sulawesi. Contributinons to Southeast Asian Ethnography.  (12), s 219- 245
 • Broch, Harald Beyer (2004). Introduksjon. Om holdninger og handlinger med hensyn til naturen. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  15(1-2), s 6- 16
 • Broch, Harald Beyer (2004). The battle of Ålo, 1966. A discriptive analysis of a confrontation between Greenpeace activists and Norwegian minke-whalers. Folk.  45, s 177- 206
 • Broch, Harald Beyer (2004). Barndommens grønne dal.Om betydningen av barns naturopplevelser. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (Årg. 15, nr 1-2), s 101-113, 121
 • Kalland, Arne & Broch, Harald Beyer (2004). Introduksjon: Om holdninger og handlinger med hensyn til naturen. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (Årg. 15, nr 1), s 7-17, 118 Vis sammendrag
 • Broch, Harald Beyer (2001). The Villagers´ Reactions Towards Craziness: An Indonesian Example. Transcultural Psychiatry.  ISSN 1363-4615.  38(3), s 275- 305 Vis sammendrag
 • Broch, Harald Beyer (2000). Kjønn,alder,kropp, I: J. Nielsen (red.),  Mellom himmel og jord.  Fagbokforlaget.  s 197 - 238
 • Broch, Harald Beyer (2000). Når fisk formidler moralske verdier. Fiskehistorier fra Timpaus,en liten øy i Silawesi,Indonesia. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  (3), s 33- 41
 • Broch, Harald Beyer (2000). Yellow Crokodiles and Bush Spirits. Timpaus Ilander's Conceptualization of Ethereal Phenomena. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology.  ISSN 0091-2131.  28(1), s 3- 19
 • Broch, Harald Beyer (1999). "Book Review: Bocming Tongan: An enthnography of childhood.". Anthropological Forum: a journal of social anthropology and comparative sociology.  ISSN 0066-4677.  9(2), s 213- 215
 • Broch, Harald Beyer (1999). "Book Review: Psychological Insights for all Anthropologists?". Current Anthropology.  ISSN 0011-3204.  40(1), s 94- 95
 • Broch, Harald Beyer (1998). Local Resource Dependency and Utilization on Timpans in Kalland and Persoon (eds.). Environmental Movements in Asia.  s 205- 226
 • Broch, Harald Beyer (1998). Når drømmen er virkelighet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  9, s 7- 20
 • Broch, Harald Beyer (1997). Continuity in oral literature at Timpaus,Indonesia. Anthropological Forum: a journal of social anthropology and comparative sociology.  ISSN 0066-4677.  7(nr.3), s 383- 402
 • Broch, Harald Beyer (1997). Religion,Politics and Change at Makatian,Yamdena,Eastern Indonesia. South East Asian Ethnography.  (no.1)
 • Broch, Harald Beyer (1996). "Det mangesidige mennesket(Debatt om sosiologi). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  4-5, s 12- 16
 • Broch, Harald Beyer (1996). "Om kvinner og trekkdyr ombord". Antropolognytt.  ISSN 0332-9429.  3, s 2- 7
 • Broch, Harald Beyer (1996). "Religious consensus and ambiguity in everyday life in Miang Tuu, Bonerate.". Indonesia Circle.  ISSN 0306-2848.  70, s 218- 236
 • Broch, Harald Beyer (1994). Psycological insight for all anthropologists?. Current Anthropology.  ISSN 0011-3204.  1

Se alle arbeider i Cristin

 • Broch, Harald Beyer (2003). "Embodied Play and Gender Identities in Competetiv Handball for Children in Norway". . In E.P. Archetti and N. Dyck (eds). Sport, Dance and Embodied Identeties. Berg Publishers.  18 s.
 • Broch, Harald Beyer (2003). Timpaus Banggai. In Ember, Carol R. and Melvin Ember eds.: Encyclopedia of Sex and Gender. Men and Women in the World�s Cultures. Kluwer Academic Publishers.  9 s.
 • Broch, Harald Beyer (2002). Jangan Lupa. An experiment in cross cultural understanding. Novous forlag.  ISBN 82-7099-350-6.  253 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Broch, Harald Beyer (2013). Minneord for Arne Kalland. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (1), s 69- 69
 • Broch, Harald Beyer (2008). Et antropologisk blikk på avvikende atferd. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  (2), s 88- 98
 • Broch, Harald Beyer (2006). Bokanmeldelse av: Toddlerkultur : om ett- og toåringers sosiale omgang i barnehagen / Gunvor Løkken. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  17(1), s 79- 80
 • Broch, Harald Beyer (2005). Fishers and Fishing, In Bron Taylor; Laura Hobgood-Oster; Michael York; Adrian J. Ivakhiv & Bron Raymond Taylor (ed.),  The Encyclopedia of Religion and Nature.  Thoemmes Continuum.  ISBN 1843711389.  Del av kapittel.  s 663 - 665
 • Broch, Harald Beyer (2005). Helle Rydstrom: "Embodying morality: Growing up in rural North Vietnam". Anthropological Forum: a journal of social anthropology and comparative sociology.  ISSN 0066-4677.  15(1), s 77- 79
 • Broch, Harald Beyer (2005). Kommentar til Thorgeir Kolshus: "Modernitetens carnival". Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  16(1), s 52- 54
 • Broch, Harald Beyer (2003). Miljøkonflikter om bruk og vern av natureressurser. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  (2-3), s 161- 162
 • Broch, Harald Beyer (2000). Gender,Age and Identity: An Exposition of Children's Competitive Sports.
 • Broch, Harald Beyer (1998). Superhvalen i vår fantasi. Natur og vitenskap.  ISSN 0809-540X.  (11), s 82
 • Broch, Harald Beyer (1997). AAA-USA vestkyst.
 • Broch, Harald Beyer (1997). "Becoming Tongan". Anthropological Forum: a journal of social anthropology and comparative sociology.  ISSN 0066-4677.
 • Broch, Harald Beyer (1997). "Book Review: Gary Paul Nabhan and Stephen Trimble: "The Geography of Childhood: Why Children Need Wild Places". Worldviews: Environment, Culture, Religion.  1(1), s 88- 90
 • Broch, Harald Beyer (1997). Minahasa Past and Present. Journal of Asian Studies.  ISSN 0021-9118.
 • Broch, Harald Beyer (1997). "The Geography of Childhood"(bokomtale). for "Worldviews".  1(nr.1)
 • Broch, Harald Beyer (1996). "Book Review: Michael Southon´s "The Navel of the prahu". Journal of the Royal Anthropological Institute.  ISSN 1359-0987.  2(3), s 578- 579
 • Broch, Harald Beyer (1996). Moral:hjemme og ute. NAT.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:05 - Sist endret 24. mars 2015 12:48