Håkon Aamot Caspersen

Førstelektor

Faglige interesser

Faglige interesser inkluderer forholdet mellom sosial struktur og individuell agens, selv-formasjon, og antropologiske og etnografiske tilnærminger til kunst, læring, og utdanning. Dette inkluderer interesser knyttet til kreativitet, institusjonaliseringsprosesser, og disiplinær sosialitet og kunnskapsdannelse.

Min egen forsking er basert på etnografisk feltarbeid blant kunststudenter knyttet til en høyere kunstfagligutdanningsinstitusjon i Storbritannia.

Undervisning

SOSANT1050 – Etnografisk metode

SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi

Bakgrunn

Ph.D. Social Anthropology (St Andrews)

M.Res. Social Anthropology (Aberdeen)

M.Sc. People and the Environment (Aberdeen)

Publisert 17. aug. 2021 08:54 - Sist endret 16. sep. 2021 12:01