Maria A. Guzman-Gallegos

Postdoktor - Sosialantropologisk institutt
Bilde av Maria A. Guzman-Gallegos
English version of this page
Telefon +47-22854042
Rom 630
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Økologisk Antropologi, Natur/Kultur, Sosiale Bevegelse, Urbefolkning, Indigeinity, Ressurs Utvinning, Stat, Person, Kropp, Slektskap, Mennesker-ikke Mennesker relasjoner

Regional: Ecuador, Peru, Amazonian Region, Latin America, Norway

Bakgrunn

 • Ph.d Sosial antropologi, Universitetet i Oslo, 2010
 • Post.doc, Sosial antropologi, University of Oslo, 2015-
 • Senior Adviser, Rainforest Foundation Norway, 2007-2016
 • Forsker, Fafo, 2013-2014
 • Forsker assistent, SIFO, 1998-2000

Forskning

María A. Guzmán-Gallegos har jobbet med spørsmål knyttet til person, kropp og sosialitet, natur og samfunn samt nye former for global and local politisk organisering. I sin Magister Artium, ser hun på hagebruk, jakt og fisk, og viser hvordan natur-objekter (planter og dyr) er med på å konstituere personer og kjønnede kropper og sosiale relasjoner. I doktorgraden drøfter hun, på den ene siden, oppfatninger og praksiser knyttet til mennesker/ikke-mennesker relasjoner (dyr, planter og ånder). På den andre siden ser hun på hvordan skog i den ecuadorianske Amazonas omformes i takt med at de integreres i statlige administrative strukturer og i globale utvinningsøkonomier. Hun tar for seg urbefolkningens respons til disse prosesser og analyserer politisk mobiliserer og transnasjonale relasjoner.

For tiden deltar hun i et prosjekt finansiert av Norsk Forskningsråd som fokuserer på utvinningsindustrien, sosiale og miljøkonflikter og urfolks kollektive rettigheter. Prosjektet fokuserer på statlige praksiser og lokal mobilisering relatert til konsultasjonsprosesser angående mineral og oljeutvinning i fire land (Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru). Hennes forskning fokuserer på pågående prosesser for kompensasjon og konsultasjon i Nord Loreto i den peruanske Amazonas.

Hun har gjort feltarbeid I Ecuador, Peru og Norge.

Forksningsprosjekt:

"Extracting Justice: Exploring the role of FPIC and consultation, and compensation related to socio-environmental conflicts in Latin America", ledet av NMBU

Post.doc prosjekt 

I sitt post.doc projektet "Changing Bodies in Toxic Landscapes: Environmental degradation and intersecting knowledges in the Ecuadorian and Peruvian Amazonia", undersøker Guzmán-Gallegos skjæringspunktene mellom konstituering av personer, miljøforurensning, økonomiske relasjoner og statsdannelse i den ecuadorianske og peruanske Amazonas. Hun ser på lokale oppfatninger og praksiser relatert til miljøforurensning forårsaket av utvinningsindustri, politiske mobilisering og statlig respons.

Emneord: Latin-Amerika, Globalisering, Natur/kultur, Politikk, Kjønn, Sosial endring, Økologisk antropologi, Sosiale bevegelser, Statsdannelse, Person og Kropp, Amazonas

Publikasjoner

2015: “Amazonian Kichwa Leadership: The Circulation of Wealth and the Ambiguities of Mediation” in F. Santos-Granero (ed.), Images of Public Wealth or the Anatomy of Well-being in Indigenous Amazonia, The University of Arizona Press

2012: “The governing of extraction, oil enclaves and indigenous responses in the Ecuadorian Amazon” in H. Haarstad (ed.) New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance, Palmgrave McMillan

2010: “Conflicting Spatialities: Networks, Mediation and Alterity in the Making of Indigenous Territories in Ecuadorian Amazonia”, Phd dissertation, UNIPUB, University of Oslo

2009: “Identity Cards, Abducted Footprints, and the Book of San Gonzalo: The Power of Textual Objects in Runa Worldview, in F. Santos-Granero (ed.)The Occult Life of Things: Native Amazonians Theories of materiality, Arizona University Press, Tucson

2003: Når dyr blir til kjøtt:Skeptiske forbrukere og kampen om etiske produksjon. I: Den politiserte maten. Oslo: Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-081-0. s. 289-314

1997: “Rom og tilhørighet: Mellom det locale og det globale” I Norsk Antropologisk Tidskrift, nr.3-4, 8 årgang,s.193-207

1997: Para que la yuca beba nuestra sangre: Concepciones sobre trabajo, persona y género en una comunidad quichua de la Amazonía Ecuatoriana, Abya Yala, Quito

Other publications and Reviews

2014, "Conflicting Dilemmas: Economic Growth, National Resources and Indigenous Populations in South America", Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Report October 2014, Oslo

1993:  Runa Tunu Man, Abya Yala, Quito

Guzmán-Gallegos, M. og Bjørkum E. og Kjærnes U. 2000, Ungdommers måltider, En studie av livssitusjon, mat og kjønn

Guzmán-Gallegos M. og Kjærnes U. 1998  ”Mennesker og Dyr”, en kvalitativ studie av holdninger til kjøtt, Arbeidsrapport nr. 6, SIFO

Reviews:

2014: Anonymus Reviewer: Anthropologica

2014: Anonymus Reviewer: American Ethnologist

2014: Anonymus Reviewer: American Ethnologist

2013: Anonymus Reviewer: American Ethnologist

2010: Anonymus Reviewer: Journal of Latin America and Caribbean Anthropology

2005: Book Review “Banners of belonging. The politics of indigenous identity in Bolivia and Guatemala”. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005;1(16):60-6

2005: Book Review “Crude Chronicles, Indigenous politics, multinational oil and neoliberalism in Ecuador”. European Review Of Latin American and Caribbean Studies 2005;79:141-143

Popular publications

2012: Guzmán-Gallegos, M. & Santacruz C. 2012, “Ecuador”, i Latin-Amerikanske løsninger, LAG og Solidaritetsforlaget

2011: Olsen, V., Guzmán-Gallegos, M & Barragán, L. “Rights and REDD in Amazonian countries and Paraguay, Rainforest Foundation-CEPLAES

2009: NorLArnet: “Elections in Ecuador”

2009: Debatt: Texaco-Chevron i Ecuador: miljømessige og menneskelige konsekvenser, Dokumentarfilm festival

2008: Article: Det kjente møtet med oss selv: NRKs reality serie “Den store reisen” i Folkevett

2008: Achuar indianerne og oljeutvinning i Nytt fra Regnskogen

1991 : Guzmán, María & Esben Leifsen: Ecuador: kolonisering og indiansk motstand in LAG/Regnskogsfondet (red.) Hva skjer med regnskogen? Oslo: LAG/Regnskogsfondet

 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017). Between oil contamination and consultation: constrained spaces of influence in Northern Peruvian Amazonia. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.  38(5), s 1110- 1127 . doi: 10.1080/01436597.2017.1294979
 • Guzman-Gallegos, Maria A; Leifsen, Esben; Gustavson, Maria-Therese & Schilling-Vacaflor, Almut (2017). New mechanisms of participation in extractive governance: between technologies of governance and resistance work. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.
 • Leifsen, Esben; Gustafsson, Maria-Therese; Guzman-Gallegos, Maria A & Schilling-Vacaflor, Almut (2017). New mechanisms of participation in extractive governance: between technologies of governance and resistance work. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.  38(5), s 1043- 1057 . doi: 10.1080/01436597.2017.1302329 Vis sammendrag
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2015). Amazonian Kichwa Leadership:The Circulation of Wealth and the Ambiguities of Mediation, In Fernando Santos-Granero (ed.),  Images of Public Wealth or the Anathomy of Well-Being in Indigenous Amazonia.  University of Arizona Press.  ISBN 9780816531899.  Kapittel 4.  s 117 - 138
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2005). Banners of belonging. The politics of indigenous identity in Bolivia and Guatemala. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  1(16), s 60- 61
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2005). Crude Chronicles, Indigenous politics, multinational oil and neoliberalism in Ecuador. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.  ISSN 0924-0608.  79, s 141- 143
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2003). Når dyr blir til kjøtt:Skeptiske forbrukere og kampen om etisk produksjon, I: Reidar Almås; Jahn Petter Johnsen (red.),  Den politiserte maten.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-081-1.  11.  s 289 - 314
 • Guzman-Gallegos, Maria A (1997). Rom og Tilhørighet:Mellom det lokale og det globale. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  3-4, s 193- 207

Se alle arbeider i Cristin

 • Leifsen, Esben; Guzman-Gallegos, Maria A; Schilling-Vacaflor, Almut & Gustafsson, Maria-Therese (ed.) (2018). New mechanisms of participation in extractive governance. Routledge.  ISBN 978-0-8153-6047-6.  178 s. Vis sammendrag
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017). "Ñukanchi ñawpa timputa yarisha tantarishun" "Surcando nuestra memoria". Tarea Asociación Gráfica Educativa.  ISBN 978-612-46482-2-9.  100 s.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2012). The governing of extraction, oil enclaves and indigenous responses in the Ecuadorian Amazon. Palmgrave McMillan.  ISBN 978-0-230-34070-1.  266 s.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2009). Identity Cards, Aducted Footprints, and the Book of San Gonzalo: The power of Textual Objects in Runa Worldview. Arizona University Press.  ISBN 978-0-8165-2874-5.  277 s.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (1997). Para que la yuca beba nuestra sangre: Trabajo, genero y parentesco en una comunidad kichwa de la Amazonia Ecuatoriana. Abya Yala.  ISBN 9978-04-312-8.  223 s.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (1993). Runa Tunu Man. Abya Yala.  ISBN 9978990364.  40 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Guzman-Gallegos, Maria A (2019). Controlling Abandoned Oil Installations: Ruination and Ownership in Northern Peruvian Amazonia, In Cecilie Gro Vindal Ødegaard & Juan Javier Rivera Rivera (ed.),  Indigenous life projects and extractivism. Ethnographies from South America.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-93435-8.  2.  s 53 - 74
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2018). “The Imposibility of harm: Personhood and negated exposures in the Peruvian Amazonia".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2018). “The Ownership of Gold in Southern Ecuadorian Amazonia”.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2018). Decolonial thinking tradition in Latin America. Implications for teaching and research.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017, 21. mars). Contaminación de petróleo, memoria colectiva y políticas públicas. [TV].  Iquitos, Peru.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017, 21. april). Entrevista sobre el libro Ñukanchi Ñawpa Timputa Yarisha Tantarishun.  Iquitos, Perú.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017). "Extractive natures, frictions and politics".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017). “Hopes of waste: Non-coherent practices, the search for vitality and abandoned oil installations in the Northern Peruvian Amazon” - Mesa "La ontologia política no es realista".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017, 21. april). Memoria colectiva y contaminación en el Alto Rio Tigre. [Radio].  Iquitos, Peru.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017, 31. august). Nuevo estudio: Operaciones petroleras vertieron toneladas de metales pesados en ríos de la Amazonía. [Internett].  https/es.mongabay.com.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017). The dilemmas of translation around collaboration and collaborative research in oil affected communities in the Peruvian Amazonia - How to deal with internal differences and with state and corporations' politics of differentiation?.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2017). Yasuni ITT-initiative: Olje, klima og geopolitikk.
 • Guzman-Gallegos, Maria A; Bergan, David & Leifsen, Esben (2017). Skjebnevalg for Ecuador. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 46- 47
 • Guzman-Gallegos, Maria A & Gustafsson, Maria-Therese (2017). Presentation of the TWQ's Special Issue Participation in Extractive Governance.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2016). Hopes of waste: Compensation policies and the search for vitality and abandoned oil installations in the Northern Peruvian Amazon.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2016). The intricacies of Justice: Environmental and health emergencies in Northern Loreto, Peru.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2015). “Between Consultation and Compensation: In search of Intercultural Governance”..
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2015). "Compensaciones, degradacion ambiental y limitaciones de procesos de consulta".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2015). Fragmenting Water: Constrained Spaces of Influence.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2015). "Oljeutvinningen i den Peruvianske Amazonas: Hva skjer med våre fisk".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2013). Fertility, Beauty and Money.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2013). Fertility, Beauty and Money in an Amazonia Kichwa Ritual in Ecuador.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2013). Legal Texts and the Indigenous Renegotiation of State Space.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2013). Oil Contamination and the Production of Documentation.
 • McNeish, John-Andrew; Leer, Lars; Krøvel, Roy Gunnar; Nymark, Johannes Andreas; Gloppen, Siri; Leifsen, Esben; Bull, Benedicte; García-Godos, Jemima; Aguilar-Støen, Mariel; Braathen, Einar; Bye, Vegard; Hauge, Wenche Iren; Haarstad, Håvard; Guzman-Gallegos, Maria A; Sønneland, Anne Margrethe; Fuentes, Daniela Orge; Helgesen, Arnhild; Hirsch, Cecilie Karina Von & Bjune, Maren (2013). Menneskerettighetene er udelelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2012). Amazonian Kichwa Leadership: Wealth and Mediation.
 • Guzman-Gallegos, Maria A & Santacruz, Cristina (2012). Ecuador, I:  Latinamerikanske løsninger. Latin-Amerikaboken2012.  Latinamerikagruppene og Solidaritet forlag.  ISBN 978-82-91916-28-6.  Landartikler.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2011, 20. mars). Chevron-Texaco i Ecuadoriansk Amazonas. [Radio].  På livet laus.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2011). Oil extraction in the Peruvian Amazonia: Thwarted promises of wealth, corporate clientelism and environmental destruction.
 • Olsen, Vemund; Guzman-Gallegos, Maria A & Barragan, Lourdes (2011). Rights and REDD in Amazonian Countries and Paraguay.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2010). Conflicting Spatialities: Networks, Mediation and the Alterity in the Making of Indigenous Territories in Ecuadorian Amazonia.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2009). "Elections in Ecuador".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2008). Achuar Indianere og Oljeutvinning i Nord Peru. Nytt fra Regnskogfondet.  ISSN 1502-2951.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2008). NRKs reality serie "Den store reisen". Folkevett : magasin for miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet.  ISSN 0332-8651.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2006). "Runa notions of sociality and materiality: The inclusion of national objects".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2005). "Constituting the Amazonia Landscape (also) through texts".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2005). "Performing texts".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2005). "Texts and maps: Constituting the Ecuadorian Amazonia".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2005). "The making and remaking of national spaces".
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2004). La constitución de cuerpos y sujetos en la Amaconía quichua.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2004). Teksters uniforme estetikk.
 • Guzman-Gallegos, Maria A (2000). Norske Kvinner: ordentlige måltider og vakre kropper: likestilling?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2015 09:11 - Sist endret 26. sep. 2018 09:29