Elizabeth Anne Sibilia

Bilde av Elizabeth Anne Sibilia
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Elizabeth Sibilia er postdoktor ved det ERC-finansierte forskningsprosjektet PORTS, leda av førsteamanuensis Elisabeth Schober. PORTS-prosjektet skal over flere år fokusere på fire havnebyer - Rotterdam, Piraeus, Pusan og Singapore - for å undersøke de dynamiske og motstridende tendensene i den globale økonomien. Sibilias arbeid med PORTS kretser rundt havna i Singapore og er tufta på tre forskningssøyler: havrom som infrastruktur, framtidas "smarte havn" og sosial reproduksjon av maritim arbeidskraft.

Bakgrunn

På makronivå dreier Elizabeth Sibilias forskning seg rundt forståelsen av hvordan maritim økonomi gir betingelser for ujevn utvikling og ulikheter i Sør- og Sørøst-Asia. I sitt doktorgradsprosjektet undersøkte hun hvordan endringer i skipsfartsmarkedene, underbygd av global økonomisk restrukturering, skapte nye måter å hugge opp skip i Bangladesh. Prosessen resulterte i et nytt kystlandskap hvor arbeidere på huggeriene blei knytta til globale akkumuleringssykluser.

Sibilia er geograf og mottok doktorgraden sin i jord- og miljøvitenskap fra The Graduate Center, City University of New York, med en spesialisering i samfunnsgeografi. Hun har en masteri i geografi fra Hunter College og en MFA fra Rhode Island School of Design. Før hun begynte i PORTS-teamet, hadde Sibilia lektorstillinger ved California State University, East Bay, San Jose State University, og hun underviste i Macaulay Honours Program ved College of Staten Island. Sibilias forfatterskap har blitt omtalt i Environment and Planning A: Economy and Space, Focus on Geography, og vil bli omtalt i en kommende medredigert temautgave, og medforfatter av papir med Camelia Dewan, i Environment and Planning C: Politics and Space on Toxic Flows.

Emneord: Maritime Anthropology, havrommet, toxic waste, Geography, arbeid, Uneven development

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 18. jan. 2021 09:42 - Sist endret 13. sep. 2021 11:20

Prosjekter