Christian Peter Medaas

Bilde av Christian Peter Medaas
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Tematisk: Anthrotox, miljø, materiell kultur, bærekraft, flerartsantropologi, musikk, DIY, teknologi, reparasjon, science-fiction

Regionalt: Norge, Tanzania, Hawai’i, USA, Iran, verdensrommet

Doktorgradsprosjekt: Repair as resistance: consumer electronics, e-waste, and repair practices in Norwegian and Tanzanian contexts. (working title)

Bakgrunn

Utdanning:

Mastergrad i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2014

Bachelorgrad i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2011

Bachelorgrad i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier, Universitetet i Oslo, 2011

Emneord: Miljø, Materiell kultur, bærekraft, Teknologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell.
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet.
  • Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter.
  • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian & Tørud, Brit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell.
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal & Medaas, Christian [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse.
  • Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie & Tørud, Brit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller.
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?
  • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie & Lien, Marianne Elisabeth [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mars 2018 09:56 - Sist endret 9. feb. 2021 08:50