Christian Peter Medaas

Bilde av Christian Peter Medaas
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk A 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Tematisk: Anthrotox, miljø, materiell kultur, bærekraft, flerartsantropologi, musikk, DIY, teknologi, reparasjon, science-fiction

Regionalt: Norge, Tanzania, Hawai’i, USA, Iran, verdensrommet

Doktorgradsprosjekt: Repair as resistance: consumer electronics, e-waste, and repair practices in Norwegian and Tanzanian contexts. (working title)

Bakgrunn

Utdanning:

Mastergrad i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2014

Bachelorgrad i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2011

Bachelorgrad i Midtøsten- og Nord-Afrika-studier, Universitetet i Oslo, 2011

Emneord: Miljø, Materiell kultur, bærekraft, Teknologi

Publikasjoner

 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S & Gismervik, Kristine (2021). Fish protection during fish production. Organizational conditions for fish welfare. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  129 . doi: 10.1016/j.marpol.2021.104530 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2020). Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production. Reviews in Aquaculture.  ISSN 1753-5123.  s 1- 15 . doi: 10.1111/raq.12440 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S & Størkersen, Kristine Vedal (2020). Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  117 . doi: 10.1016/j.marpol.2020.103969 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian & Stien, Lars Helge (2020). Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2020). Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth & Stien, Lars Helge (2020). Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse.
 • Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S & Størkersen, Kristine Vedal (2020). Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Lien, Marianne Elisabeth; Kristiansen, Tore S & Medaas, Christian (2020). Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter.
 • Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S & Lien, Marianne Elisabeth (2020). Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth & Medaas, Christian (2017). REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?.
 • Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth & Medaas, Christian (2017). REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mars 2018 09:56 - Sist endret 9. feb. 2021 08:50