Camelia Dewan

Bilde av Camelia Dewan
English version of this page
Telefon +47 22855123
Mobiltelefon +0046 46739161702
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Miljø antropologi og politisk økologi, utvikling, Sørøst-Asia, kjønn, klimaforandringer, mat, landbruk, akvakultur, ruralitet, menneskelige og ikke-menneskelige relasjoner  

Bakgrunn

Camelia har et antropologisk fokus på miljø og utvikling. 

Som postdoktor ved UiO er hun knyttet til prosjektet: "(Dis)Assembling the Life Cycle of Containerships" som er finansiert av the Norwegian Research Council.

I dette prosjektet skal Camelia forske på Shipbreaking. Bangladesh har en av de største og mest konkurransedyktige industrier innen shipbreaking i verden og med prosjektet skal Camelia dekonstruere nåværende diskurser om shipbreaking og gjenvinningsindustrier hvor arbeidere er fremstilt som utnyttet ofre. Gjennom etnografi vil hun utforske hverdagslivene til de som arbeider i slutningen av kontainerskips-syklusen -fra de som bryter skipene til de som er ansatt i re-rolling mills - for å oppnå en større forståelse av hvordan de forhandler muligheter og begrensninger i konteksten av strukturelle prekære og un(der)employment. Studien vil ta del i bredere diskusjoner om økte prekære arbeidsformer i det nåværende økonomiske systemet. Det vil undersøke hvordan globale kapitalistiske interesser i shipbreaking interagere/sameksisterer med lokale økonomiske produksjonsmåter og arbeid (gjenvinning, nasjonal stål til konstruksjon) og se på de politiske, økonomiske og sosiale relasjoner som er en del av slike interaksjoner. Dette inkluderer identifisering av relasjoner, spenninger og normaliteter mellom migranter som arbeider i shipbreaking, yard owners, re-rolling mills og lokale beboere. Med et utgangspunkt i nyeste etnografi om miljø ‘biosocial becomings’ (Ingold and Pálsson 2013), vil studien også utforske hvordan de prekære liv til beboere og arbeidere er viklet inn i miljø og de arter som er i vannet og jorden, som blir påvirket av shipbreaking (fiskeri, kultivering, helse). Med et holistisk perspektiv som ser på både maktrelasjoner og gjensidig avhengighet mellom mennesker og deres miljø kan være med til å bygge en bro mellom politisk økologi og multispecies etnograf (see Karlsson, 2018).

Tidligere har Camelia undervist i miljøantropologi og politisk økologi og utviklingsstudier på Stockholms Universitet. Hun tok sin PhD i Social Anthropology and Environment fra the University of London i 2017. Hennes doktorgradsarbeid bestod av et tverrfaglig samarbeid mellom the Department of Geography, Environment and Development Studies (Birkbeck College) og the Department of Social Anthropology (SOAS). Hun vant the Royal Anthropological Institute’s Sutasoma award for hennes doktorgradsavhandling "Crisis Beyond Climate Change: An ethnography of development interventions, environmental degradation and gendered livelihoods in costal Bangladesh". Arbeidet viser hvordan simplifiserte narrativer om klimaforandringer mislykkes i å omfatte mangfoldet av sammenkoblet prosesser som påvirker menneskers liv i kystsoner i Bangladesh. Det kombinerer forskning i arkiver med etnografi for å skape en historisk informert konseptualisering av økonomisk utvikling, påvirkning på miljø og hvordan lokalbefolkningen opplever forandringer. Studiet rekonstruerer ideen om Bangladesh som et "offer" for klimaforandringer og diskuterer den måten klimaforandringer som en utviklingsdiskurs kan ignorere 

The study deconstructs the notion of Bangladesh as a climate change ‘victim’ and discusses the way in which climate change as a development discourse may ignore processes of menneskelig nedbrytning av miljøet og økt sårbarhet til klima risiko. 

Priser

The Royal Anthropological Institute’s Sutasoma award

 

Emneord: Environmental Anthropology, Development, Climate change, Food, maritime, rural transformation, South Asia, Bangladesh, Political ecology

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2018 17:37 - Sist endret 26. nov. 2018 14:46