Zdenka Sokolickova

Gjesteforsker
Bilde av Zdenka Sokolickova
Mobiltelefon +4790405686
Brukernavn
Postadresse Vei 219 8D Longyearbyen 9170 Svalbard

Finansiering og samarbeid

  • Finansieringsordning: OP RDE, Departement for utdanning, ungdom og idrett, Tsjekkia
  • Arbeidsgiver: University of Hradec Králové, Tsjekkia
  • Vertsinstitusjon: Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Norge
  • Tidsrom: Februar 2019 – februar 2021

Akademiske interesser

  • Miljømessige konsekvenser av globalisering
  • Verdidynamikk
  • Identitetsendringer

Bakgrunn

Zdenka Sokolíčková, født 1983, studerte kulturteori ved Charles University i Praha og Euroculture ved Palacky University i Olomouc og University of Groningen.

I 2010 tok hun doktorgrad med en avhandling om miljøetikk. Utenlandsk erfaring er en viktig del av hennes profesjonelle profil og hun har fullført studie-, forsknings- og undervisningsbesøk i Tyskland, Italia, Nederland, Japan, Litauen, Norge og Kypros.

Hun bor i Longyearbyen med tre barn og en mann som er polarøkolog.

Forskningsteam

Mentor: Prof. Thomas Hylland Eriksen

Call: International Mobility of Researchers – MSCA– IF II

Mål: Å utvikle menneskelige ressurser i forskning ved å støtte kvalitetsprosjekter som er godkjent på europeisk nivå fra Horizon 2020, Marie Skłodowska Curie Actions som er inkludert i "no-money" listen.

Emneord: Overheating, Svalbard, Globalisation, Climate change

Publikasjoner

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Here they come again“: Chinese tourists in the melting world. In Lee, Young-Sook (ed.). Asian Mobilities Consumption in a Changing Arctic. Routledge, in prep. (TBP in 2021)

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. A periphery quite central: Anthropocenic dilemmas in Svalbard. Island Studies Journal, in prep. (TBP in 2021)

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka, SOUKUPOVÁ, Eliška. Czech and Slovak Polar Visitors: Multiple forms of inhabiting global Svalbard. In prep.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka (ed.). (2019) Kyber a eko: Digitální technologie v environmentálních souvislostech. Brno: Host.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. (2015) "Kultur mnoho, planeta Země jedna jediná." Culturologia 4(2): 12–16.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. (2014) Challenges for Transcultural Communication. Lublin: ELPRESS.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. (2013) "A nezapomeňte na pokoru. Spor o postavení člověka v environmentální etice." Sociální studia 1: 35–62.

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. (2012) Člověk v pokorném závazku vůči světu: studie z ekologické etiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Publisert 17. apr. 2020 13:04 - Sist endret 6. okt. 2021 09:37

Prosjekter