Iris Leikanger

Ph.d.-kandidat
Bilde av Iris Leikanger
English version of this page
Mobiltelefon 92359742
Brukernavn
Besøksadresse Sandakerveien 130

Faglige interesser

Politikk og klimaforskning; samarbeid og samskaping; forskningspolitikk; klimatilpasning; boundary work; STS og vitenskapsstudier

PhD-stipendiat i Include: Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling ved Senter for utvikling og miljø, UiO. Forsker på hvordan kommuner samarbeider innad i kommuneorganisasjonen og med eksterne aktører i klimaomstillingsprosjekter. Interessert i samarbeid på tvers av faglige, sektorale og kulturelle grenser, og hvordan aktører i ulike sektorer opplever og håndterer økende forventninger om samarbeid og inkludering.

Bakgrunn

Iris skrev masteroppgave på SUM med tittel With and for Society? Experiences from CICERO Center for International Climate Research with User Involvement in Science. Oppgaven ser på hvordan forskere opplever økende krav til brukerinvolvering i forskning, i sammenheng med bredere forskningspolitiske endringer som vektlegger inkludering av ikke-akademiske aktører i forskningsprosesser.

Fra 2013 til 2017 bodde hun i Nepal og jobbet primært for den mellomstatlige forskningsinstitusjonen International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) med et stort tverrfaglig forskningsprosjekt om klimatilpasning i Himalaya-regionen (spesielt Kina, India, Nepal og Pakistan). Rollen hennes inkluderte sammenstilling av resultater fra forskning under forskjellige fagfelt i publikasjoner for å kommunisere forskningsresultater til relevante brukere i og utenfor regionen, samt møter med politikere og forvaltning fra de fire landene for å formidle forskningsresultater. Det var dette arbeidet som vekket interessen for skjæringsfeltet mellom forskning og politikk på klimafeltet, og samarbeid og kommunikasjon på tvers av faglige og kulturelle grenser.

Iris har bachelor i antropologi og sosiologi fra Universitetet i Durham, England, og skrev bacheloroppgave i sosialantropologi basert på etnografisk forskning i Kanungu, Uganda, med tittel "History repeats itself": Agricultural development and modernisation discourse in southwest Uganda. Oppgaven utforsket hvordan diskurser om modernitet og modernisering påvirker utviklingen av ugandisk landbruksutviklingspolitikk og hvordan den mottas av småskalabønder i Kanungu.

Priser og stipend

  • 2019: The Science Studies Colloquium Qualification Stipend
  • 2018: The Science Studies Colloquium Masters' Stipend
  • 2013: The David Brooks Memorial Fund Award for Best Undergraduate Dissertation in Sociocultural Anthropology (Durham University)
  • 2013: Van Mildert College JCR's Contribution to the Wider Community Award (Durham University)
  • 2012: The Durham University Vice Chancellor's Scholarship for Academic Excellence
  • 2012: The UEL International Development Undergraduate Conference's award for Best Paper in the plenary session on Development Theory & Economics
Emneord: Climate change, Collaboration, Local Government, Science and Technology Studies, Science policy

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2021 10:34 - Sist endret 5. nov. 2021 15:49