Gudrun Rudningen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Gudrun  Rudningen
English version of this page
Mobiltelefon 90889793
Brukernavn
Besøksadresse Stensberggata 26

Finansiering og samarbeid

PhD er finansiert gjennom NFR-prosjektet OMEN - Organizing for Media Innovation, avsluttet i 2019. 

Bakgrunn

Gudrun Rudningen er seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Forskningen hennes har handlet om idea work og arbeidsglede, materiell kultur og digital teknologi. Hun har en mastergrad i visuell antropologi fra Goldsmiths College, University of London og holder på med en PhD i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Arbeidsliv, Materiell kultur, Teknologi

Publikasjoner

 • Rudningen, Gudrun (2022). Fra framtidsforestilling til fingerferdighet: Å bli «digital først» i en norsk nyhetsredaksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 33(2), s. 123–138. doi: 10.18261/nat.33.2.4.
 • Hansen, Per Bonde & Rudningen, Gudrun (2021). «Desken var avisens hjerte som aldri lukket et øye» Historier om deskens rolle og posisjon i et utvalg norske aviser. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN 2464-4277. 18(35), s. 12–31.
 • Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. I Reinecke, Juliane; Suddaby, Roy; Langley, Ann & Tsoukas, Haridimos (Red.), Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. Oxford University Press. ISSN 9780198870715. s. 89–115. doi: 10.1093/oso/9780198870715.001.0001.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2019). Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation. I Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Red.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087. s. 132–142. doi: 10.4324/9780429490187-11.
 • Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk & Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. I Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Red.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087.
 • Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. I Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Red.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087. doi: 10.4324/9780429490187-3.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. I Bygdås, Arne; Clegg, Stewart & Hagen, Aina Landsverk (Red.), Media Management and Digital Transformation . Routledge. ISSN 9781138592087.
 • Skjælaaen, Gudrun Rudningen (2018). Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 1(2), s. 58–69. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-05.
 • Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne & Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry. ISSN 1056-4926. 1(17). doi: 10.1177/1056492618778138.
 • Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard & Mortensen, Tord Fagerheim (2014). Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of Management Inquiry. ISSN 1056-4926. 23(3), s. 294–313. doi: 10.1177/1056492613511152.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (2012). Punk production. Just do it - yourself! I Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (Red.), Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40337-9. s. 186–200.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard & Hagen, Aina Landsverk (2012). Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 23(3-4), s. 274–286.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stuart & Gjersvik, Reidar (2012). Punk. Bare gjør det - sjøl! I Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (Red.), Idea work. Om profesjonell kreativitet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39468-4. s. 186–200.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bygdås, Arne Lindseth; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Rudningen, Gudrun & Alves, Daniele Evelin (2022). Managing for Audience Engagement: From Informative dissemination to integrative development.
 • Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Hvordan studere sosialt liv i og gjennom skjermer?
 • Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Tolstad, Ingrid M.; Pålshaugen, Øyvind; Skjælaaen, Gudrun R. & Lorenzen, Sara Berge (2019). https://omenacademy.oslomet.no/.
 • Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne & Hagen, Aina Landsverk (2019). Socio-material boundary dynamics and collective action: Responses to and consequences of introducing ‘digital first’ in media organizations .
 • Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2019). Media Management and Digital Transformation.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Sju råd mot oppblåst innovasjon. [Tidsskrift]. Stat og styring.
 • Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R. & Tolstad, Ingrid M. (2018). OMEN: Organizing for Media Innovation.
 • Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M. & Hagen, Aina Landsverk (2018). From Deadline to Flowline: Managing temporalities in news organizations through metaphor.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2018). What we (don’t) talk about when we talk about innovation: A study of a Norwegian newsroom’s awareness to crisis .
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2018). The Pendulum of Change: From Print to ‘Digital First’- Publishing in a Norwegian Newspaper .
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2018). Media innovation and multiple temporalities in the newsroom.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2018). Flowline at work: Transforming temporalities in news organizations through metaphor.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2017). ‘Det går bare fortere og fortere’: Fremtidsutsikter i en norsk nyhetsredaksjon .
 • Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill? [Internett]. Flekkefjord tidende.
 • Skjælaaen, Gudrun R.; Hagen, Aina Landsverk & Bygdås, Arne (2013). Visual Inquiry: Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity .
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Bygdås, Arne Lindseth & Hagen, Aina Landsverk (2013). Visual Inquiry - Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity.
 • Hagen, Aina Landsverk & Rudningen, Gudrun (2009). What’s Driving Collective Creativity? Conveying film footage in participatory research on group innovation.
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun & Mortensen, Tord Fagerheim (2009). Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas.
 • SPJELKAVIK, Øystein; GRIMSMO, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik & Rudningen, Gudrun (2014). Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 1. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
 • Pettersen, Karen-Sofie & Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-344-5.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard (2013). Barrierer mot arbeid. For langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 9788276093308.
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun ; Haukelien, Heidi; Vike, Halvard & Møller, Geir Holtan (2011). Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. Telemarksforsking. ISSN 978-82-7401-382-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mars 2020 16:33 - Sist endret 8. des. 2020 09:41