Gudrun Rudningen

Ph.d.-kandidat
Bilde av Gudrun  Rudningen
English version of this page
Mobiltelefon 90889793
Brukernavn
Besøksadresse Stensberggata 26

Finansiering og samarbeid

PhD er finansiert gjennom NFR-prosjektet OMEN - Organizing for Media Innovation, avsluttet i 2019. 

Bakgrunn

Gudrun Rudningen er seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. Forskningen hennes har handlet om idea work og arbeidsglede, materiell kultur og digital teknologi. Hun har en mastergrad i visuell antropologi fra Goldsmiths College, University of London og holder på med en PhD i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Arbeidsliv, Materiell kultur, Teknologi

Publikasjoner

 • Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor, In Juliane Reinecke; Roy Suddaby; Ann Langley & Haridimos Tsoukas (ed.),  Time, Temporality, and History in Process Organization Studies.  Oxford University Press.  ISBN 9780198870715.  Chapter 7.  s 89 - 115
 • Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2019). From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor, In Arne Bygdås; Stewart Clegg & Aina Landsverk Hagen (ed.),  Media Management and Digital Transformation.  Routledge.  ISBN 9781138592087.  3.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2019). Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation, In Arne Bygdås; Stewart Clegg & Aina Landsverk Hagen (ed.),  Media Management and Digital Transformation.  Routledge.  ISBN 9781138592087.  11.  s 132 - 142
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Tolstad, Ingrid M. (2019). Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom, In Arne Bygdås; Stewart Clegg & Aina Landsverk Hagen (ed.),  Media Management and Digital Transformation.  Routledge.  ISBN 9781138592087.  2.
 • Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk & Skjælaaen, Gudrun R. (2019). Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom, In Arne Bygdås; Stewart Clegg & Aina Landsverk Hagen (ed.),  Media Management and Digital Transformation.  Routledge.  ISBN 9781138592087.  8.
 • Skjælaaen, Gudrun Rudningen (2018). Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  1(2), s 58- 69 . doi: 10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-05
 • Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne & Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry.  ISSN 1056-4926.  1(17) . doi: 10.1177/1056492618778138 Vis sammendrag
 • Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard & Mortensen, Tord Fagerheim (2014). Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of Management Inquiry.  ISSN 1056-4926.  23(3), s 294- 313 . doi: 10.1177/1056492613511152
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (2012). Punk production. Just do it - yourself!, In Arne Carlsen; Stewart R. Clegg & Reidar Gjersvik (ed.),  Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40337-9.  Chapter 11.  s 186 - 200
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stuart & Gjersvik, Reidar (2012). Punk. Bare gjør det - sjøl!, I: Arne Carlsen; Stewart R. Clegg & Reidar Gjersvik (red.),  Idea work. Om profesjonell kreativitet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39468-4.  Kapittel "Punk".  s 186 - 200
 • Rudningen, Gudrun Larsgard & Hagen, Aina Landsverk (2012). Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(3-4), s 274- 286 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Tolstad, Ingrid M. & Skjælaaen, Gudrun R. (2020). Hvordan studere sosialt liv i og gjennom skjermer?.
 • Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Tolstad, Ingrid M.; Pålshaugen, Øyvind; Skjælaaen, Gudrun R. & Lorenzen, Sara Berge (2019). https://omenacademy.oslomet.no/.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2019, 19. mars). Sju råd mot oppblåst innovasjon. [Tidsskrift].  Stat og styring.
 • Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne & Hagen, Aina Landsverk (2019). Socio-material boundary dynamics and collective action: Responses to and consequences of introducing ‘digital first’ in media organizations.
 • Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2019). Media Management and Digital Transformation.
 • Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M. & Hagen, Aina Landsverk (2018). From Deadline to Flowline: Managing temporalities in news organizations through metaphor.
 • Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R. & Tolstad, Ingrid M. (2018). OMEN: Organizing for Media Innovation.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2018). Media innovation and multiple temporalities in the newsroom.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2018). The Pendulum of Change: From Print to ‘Digital First’- Publishing in a Norwegian Newspaper.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2018). Flowline at work: Transforming temporalities in news organizations through metaphor.
 • Skjælaaen, Gudrun R. & Bygdås, Arne (2018). What we (don’t) talk about when we talk about innovation: A study of a Norwegian newsroom’s awareness to crisis.
 • Skjælaaen, Gudrun R. (2017). ‘Det går bare fortere og fortere’: Fremtidsutsikter i en norsk nyhetsredaksjon.
 • Pettersen, Karen-Sofie & Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. AFI-rapport. 10.
 • Rudningen, Gudrun (2014, 04. oktober). Samspill eller svarteperspill?. [Internett].  Flekkefjord tidende.
 • SPJELKAVIK, Øystein; GRIMSMO, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik & Rudningen, Gudrun (2014). Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 1.
 • Rudningen, Gudrun Larsgard (2013). Barrierer mot arbeid. For langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. AFI-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Rudningen, Gudrun Larsgard; Bygdås, Arne Lindseth & Hagen, Aina Landsverk (2013). Visual Inquiry - Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity.
 • Skjælaaen, Gudrun R.; Hagen, Aina Landsverk & Bygdås, Arne (2013). Visual Inquiry: Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity.
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun; Haukelien, Heidi; Vike, Halvard & Møller, Geir Holtan (2011). Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling.
 • Hagen, Aina Landsverk & Rudningen, Gudrun (2009). What’s Driving Collective Creativity? Conveying film footage in participatory research on group innovation.
 • Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun & Mortensen, Tord Fagerheim (2009). Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mars 2020 16:33 - Sist endret 8. des. 2020 09:41