Frida Bjørneseth

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Frida er i hovedsak tilknyttet NUPI og forskningsprosjektet "Developmentality and the anthropology of partnership" (DevAnt), hvor hun forsker på samarbeid mellom trosbaserte bistandsorganisasjoner i Etiopia og Norge. Hun har en variert og tverrfaglig bakgrunn, og masteroppgaven hennes fulgte opplevelsene til udokumenterte burmesiske migranter i Thailand, og hvordan staters makt kommer til syne i grenseland. Hun har også deltatt i feltarbeid i Melilla (Spania), arbeidet med kvinnerettigheter og reproduktiv helse i Uganda, og gjennomført et utvekslingssemester ved det amerikanske universitet i Kairo. I tillegg til forskningsarbeid har Frida også lang erfaring med arbeid blant ensligkommende mindreårige asylsøkere i Norge.​

Faglige interesser

 • Bistand og utviklingssamarbeid
 • Religion og utvikling
 • Klima, miljø og religion
 • NGOer
 • Tvungen migrasjon
 • Grenser og grenseland
 • Humanitære kriser

Regionale interesser

 • Øst-Afrika/Afrikas horn
 • Sørøst Asia

Bakgrunn

 • Stipendiat ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), 2018 - 
 • Vitenskapelig assistent, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, 2016-2018
 • Forskningsassistent, IRISE Uganda, 2015
 • Miljøarbeider/miljøterapeut, Kirkenær barne- og omsorgssenter, 2011-2014, 2015-2016

Utdanning

 • PhD-kandidat Institutt for Sosialantropologi, Universitet i Oslo, 2018 -
 • MSc Internasjonale relasjoner og utvikling/flyktningestudier, Aalborg Universitet, 2014-2016
 • BA Kultur og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, 2010-2013

Verv

Stipender og priser

 • Falkenbergstipendet, Aslaug Johanne og Johannes Falkenbergs stiftelse, 2019
 • Reisestipend for samfunnsvitenskapelig sommerskole i Berlin, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 2017
 • Stipend for feltarbeid, Institutt for politikk og samfunn, Aalborg Universitet, 2015
Emneord: Utvikling, Bistand, NGOer, Religion, Etiopia, Øst-Afrika Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 30. mars 2020 15:55 - Sist endret 3. juni 2020 15:59