Nina Rundgren

Kontorsjef - Psykologisk institutt
Bilde av Nina Rundgren
English version of this page
Telefon +47 22856527
Mobiltelefon +47 40202799
Rom 638
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

Kontorsjefen har det overordnede ansvar for alle funksjoner som er tillagt administrasjonen, og skal

  • Administrativ ledelse av instituttet
  • Medlem av ledergruppa ved instituttet
  • Sekretær for styret
  • Strategi og planarbeid
  • Overordna ansvar for økonomi (budsjett, rapportering)
  • Personalansvar for administrasjonen
  • Rekruttering
  • HMS

 

Bakgrunn

Hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (2003). Administrativ erfaring og ledelseserfaring fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO, samt fra Nordisk institutt for kunnskap om kjønn.

Emneord: Personalledelse, Økonomistyring, Budsjett, Årsplan
Publisert 17. sep. 2010 21:05 - Sist endret 24. juli 2018 11:35