Maria Elise Dyvik

Førstekonsulent - Stab - SAI

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet i sosialantropologi
  • Eksamensplanlegging og -avvikling
  • Klage på eksamen
  • Studieveiledning
  • Internasjonalisering og utveksling på SAIs avtaler
  • Godkjenning av ekstern utdanning
  • Opptak

Henvendelser:

  • Alle studierelaterte henvendelser for masterstudenter i sosialantropologi: Send e-post m.e.dyvik@sv.uio.no
  • Spørsmål om masterprogrammet i sosialantropologi for potensielle søkere: Send e-post til info-master@sai.uio.no 
  • Spørsmål om søknadsprosess og opptak til masterprogrammet: Kontakt Knutepunktet

Bakgrunn

Mastergrad i samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder.

Bachelorgrad i samfunnsendring og kommunikasjon fra Universitetet i Agder.

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master
Publisert 1. des. 2020 08:54 - Sist endret 6. okt. 2021 15:57