Maria Elise Dyvik

Førstekonsulent - Stab - SAI

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet i sosialantropologi
  • Eksamensplanlegging og -avvikling
  • Klage på eksamen
  • Studieveiledning
  • Internasjonalisering og utveksling på SAIs avtaler
  • Godkjenning av ekstern utdanning
  • Opptak

Henvendelser:

  • Alle studierelaterte henvendelser for masterstudenter i sosialantropologi: Send e-post.
  • Spørsmål om masterprogrammet i sosialantropologi for potensielle søkere: Send e-post.
  • Spørsmål om søknadsprosess og opptak til masterprogrammet: Kontakt Knutepunktet

Bakgrunn

Master i samfunnskommunikasjon, UiA.

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master
Publisert 1. des. 2020 08:54 - Sist endret 25. aug. 2021 12:54