alfcj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Omtale

Født: 1958
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ajourføring av Cristin-databasen
 • Ansvar for instituttets arkiv over pensum og kompendielitteratur
 • Begrunnelser i.f.m eksamen
 • Webmedansvarlig: publikasjoner
 • Utarbeidelse av årsrapporten
 • Telefon, faks og post
 • Administrere dørkort og nøkler
 • Pliktavlevering av hovedfagsoppgaver/PhD
 • Sende ut og håndtere bestillinger av Occasional papers
 • Tekniske oppgaver
 • Romspørsmål og kontakt med romkomiteén
 • Rekvirent, kontorrekvisita
Emneord: inventar, DUO, Post-conflict societies, Open Access, publisering, Forskningsadministrasjon, årsrapport, studieadministrasjon, arkiv, Cristin, infrastruktur

Publikasjoner

 • Jensen, Alf Chr (2012). IHR-prosess mot sin hensikt. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Jensen, Alf Chr (2012). Styringsrett og medarbeiderdemokrati ved UiO. Uniforum.  ISSN 1891-5825.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. sep. 2010 21:04 - Sist endret 22. nov. 2017 11:08