Personer - Side 3

Søk etter ansatte og studenter

Personer 51 - 71 av 71
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Samwel Moses Ntapanta Ntapanta, Samwel Moses s.m.ntapanta@sai.uio.no Social Exclusion, Ethnicity, Multiculturalism, Conflict Resolution, Peace & Conflict Studies, African Studies, Security Studies, Negotiation, Human Security, Political Geography, Armed Conflict, Disarmament
Bilde av Knut Gunnar Nustad Nustad, Knut Gunnar Professor +47 22858431 +47 92430365 (+47) 924 303 65 k.g.nustad@sai.uio.no Domestisering, Økologisk antropologi, Politikk, Nasjon og stat, Makt, Afrika, Sør-Afrika
Bilde av Jon Rasmus  Nyquist Nyquist, Jon Rasmus Førstelektor 22857570 j.r.nyquist@sai.uio.no Environmental Anthropology, landskap, Natur-kultur-samfunn, Australia
Bilde av Giorgos Poulimenakos Poulimenakos, Giorgos Stipendiat giorgos.poulimenakos@sai.uio.no Politisk antropologi, Økonomisk antropologi, Infrastruktur, Stat, Globalisering, Vold
Bilde av Theodoros Rakopoulos Rakopoulos, Theodoros Førsteamanuensis +47 22855875 +47 93026562 theodoros.rakopoulos@sai.uio.no Økonomisk antropologi, politisk antropologi, mafia/antimafia, arbeid, solidaritet, mat, aktivisme, stillhet og prat, likhet, nøysomhet
Bilde av Magnus Olav Nyaas Ravnå Ravnå, Magnus Olav Nyaas Konsulent 90823937 moravnaa@student.sv.uio.no administration, Kommunikasjon, Nettpublisering
Bilde av Jon Henrik Ziegler Remme Remme, Jon Henrik Ziegler Førsteamanuensis 22 85 91 08 91155660 j.h.remme@sai.uio.no Ritualer, Religion og ritualer, Kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer, Personhood, Symboler, Domestisering
Bilde av Gudrun  Rudningen Rudningen , Gudrun Ph.d.-kandidat 90889793 rugu@oslomet.no Arbeidsliv, Materiell kultur, Teknologi
Bilde av Cecilia G. Salinas Salinas, Cecilia G. Postdoktor c.g.salinas@sai.uio.no Mangfold, politikk, avkolonisering, urbefolkninger, skogforvaltning, Uruguay, Argentina
Bilde av Arnd Schneider Schneider, Arnd Professor +47 22857625 arnd.schneider@sai.uio.no Kunstantropologi, Materiell kultur, Migrasjon, Visuell antropologi, Latin-Amerika, Sicilia
Bilde av Elisabeth Schober Schober, Elisabeth Førsteamanuensis 22855396 elisabeth.schober@sai.uio.no globalisering, militærisme og kjønn, nasjonalisme, landegrensenes antropologi, Sør- Korea, Philippinene
Bilde av Elizabeth Anne Sibilia Sibilia, Elizabeth Anne Postdoktor e.a.sibilia@sai.uio.no Maritime Anthropology, havrommet, toxic waste, Geography, arbeid, Uneven development
Bilde av Henrik Sinding-Larsen Sinding-Larsen, Henrik Forsker +47-22180199 henrik.sinding-larsen@sai.uio.no Kulturbegreper, Globalisering, Miljø, Vitenskapsteori, Norge
Bilde av Mette Kristin Stenberg Stenberg, Mette Kristin Førstekonsulent m.k.stenberg@sai.uio.no ekspedisjon, pensum, bekreftelser, studentstipend, leverandørkontakt, rekvirent
Bilde av Halvor Hyttel Storrusten Storrusten, Halvor Hyttel Ph.d.-kandidat halvor.storrusten@sai.uio.no Globalisering, Personhood, Disability
Suarez, Maka Postdoktor maka.suarez@sai.uio.no
Bilde av Jacinta Victoria Syombua Muinde Syombua Muinde, Jacinta Victoria Forsker +47 22856526 j.v.s.muinde@sai.uio.no
Bilde av Arve Sørum Sørum, Arve arve.sorum@sai.uio.no Kosmologi, Indonesia, Humanøkologi, Melanesia, Ritualer, Slektskap, Urbefolkninger
Bilde av Liv Christina Varen Varen, Liv Christina Rådgiver +47 22854311 l.c.varen@sai.uio.no Studieadministrasjon, ph.d.-administrasjon
Bilde av Ståle Wig Wig, Ståle Postdoktor +4790523201 stale.wig@sai.uio.no Utvikling, etikk, business, økonomisk antropologi, penger, bistandsarbeid, Afrika, Lesotho, Cuba
Bilde av Unni Wikan Wikan, Unni Professor emeritus - Sosialantropologisk institutt +47-22855729 unni.wikan@sai.uio.no Identitet, Kjønn, Rettsantropologi, Menneskerettigheter, Ære, Integrering, Indonesia, Kulturteori, Midtøsten, Norden