Saksliste

8. mars 2022, kl. 12.15-14.00, Gullhaug torg 1, møterom 512

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 1/2022

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Generell orientering fra instituttleder

Personalnytt

Nytt fra undervisning og forskning

Ordinære saker

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 3

Forberedelse til valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2023-2026

Saksdokumenter:

V-sak 3

Vedtaksforslag:

Styret vedtar at instituttleder skal velges, og at nestleder velges samtidig.

Styret foreslår overfor fakultetsstyret følgende valgkomite ved SAI:

Ingjerd Hoëm, Keir Martin, Hilde Spjelkavik Kveseth og Magnus Johnsen Frivoll (studentrepresentant).

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 1. mars 2022 18:13 - Sist endret 7. mars 2022 09:21