Møte nr. 4/2022 i Instituttstyret SAI

7. juni 2022, kl. 12.15- 14.00, Gullhaug torg 1, møterom 512

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2022

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Gjennomgang 1. tertial

1. tertialrapport 

O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Personalnytt

Nytt fra undervisning og forskning

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Omgjøre stilling fra PhD til postdoktor for det eksternt finansierte prosjektet "Epitraces" 

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

V-SAK 4

Tilsetting av 1-3 førsteamanuenser

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

V-SAK 5

Forlengelse av førstelektorstilling

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

V-SAK 6

Forlengelse av stipendiatstilling

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK  7

Utlysningstekst til postdoktorstilling på det eksternt finansierte prosjektet "Epitraces"

Forslag til utlysningstekst

Vedtaksforslag: Styret vedtar forslag til utlysningstekst

  Eventuelt
Publisert 31. mai 2022 15:34 - Sist endret 1. juni 2022 11:41