Møte nr. 3/2022 i Instituttstyret SAI

3. mai 2022, kl. 12.15- 14.00, Gullhaug torg 1, møterom 512

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 2/2022

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Årsregnskap 2021

Årsregnskap 2021

O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Personalnytt

Nytt fra undervisning og forskning

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Tilsetting i stilling som postdoktor

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer

Saker til behandling i åpent møte

  Eventuelt
Publisert 25. apr. 2022 15:32 - Sist endret 26. apr. 2022 16:32